Zväz pre spoluprácu s armádou

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Zväz pre spoluprácu s armádou alebo skrátene Zväzarm (čes. Svaz pro spolupráci s armádou; Svazarm) bola jednotná dobrovoľná branno-spoločenská organizácia v ČSSR.

Zväzarm bol založený 4. novembra 1951 na základe zákona č. 92/1951 o brannej výchove. Vtedy združoval 10 spoločenských organizácií ako kolektívnych členov, v r. 1952 na zlučovacom zjazde prešiel na individuálne členstvo.

Zväzarm plnil niektoré úlohy obrany štátu. Zastrešoval branné športy a technickú záujmovú činnosť, menovite:

Zväzarm organizoval Sokolovské a Dukelské preteky brannej zdatnosti a Týždne brannej aktivity. Vyznamenania:

Zväzarm vydával týždenníky: Svazarmovec a Obranca vlasti

Hoci bol Zväzarm nástrojom ideologickej manipulácie, významnou mierou prispieval k rozvoju vyššie uvedených záujmových činností.