Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Členovia Euratom

Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom) bolo založené 25. marca 1957 v Ríme na základe Rímskych zmlúv (vstúpili do platnosti 1. januára 1958). Zakladajúcimi krajinami boli Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Belgicko, Luxembursko a Holandsko. Napriek tomu, že Euratom je samostatným celkom, je plne integrovaný do Európskej únie. Hlavnou úlohou Euratomu je: „prispieť k zvýšeniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvoju vzťahov s ostatnými krajinami vytvorením podmienok potrebných pre rýchle vybudovanie a rast jadrového priemyslu“. Ďalšie úlohy:

  • investície do jadrového priemyslu
  • spolupráca vo výskume a vývoji
  • ochrana zdravia
  • spoločný jadrový trh
  • spolupráca pri nakladaní s jadrovým palivom

Euratom vznikol ako samostatná organizácia. V roku 1967 sa formálne stal súčasťou Európskych spoločenstiev a v roku 1993 ako súčasť Európskych spoločenstiev tiež prvého piliera Európskej únie. Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy (od 1. decembera 2009) je Euratom formálne opäť samostatnou organizáciou. Euratom však má spoločné inštitúcie a aj niektoré ďalšie orgány s Európskou úniou. V praxi sa preto často Euratom stotožňuje s Európskou úniou.

Inštitúciami Euratomu (rovnako aj Európskej únie) sú

Úzku väzbu medzi Euratomom a Európskou úniou vidno aj v tom, že členstvo v Euratome je späté s členstvom v Európskej únii a aj naopak, členstvo v Európskej únii je späté s členstvom v Euratome. Preto má Euratom tých istých členov ako Európska únia.

V rámci Euratomu platí, rovnako ako v rámci Európskej únie, 23 úradných jazykov.