Orol tatránski

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Orol tatránski (Orol tatranský) bola literárna príloha Slovenských národných novín.

Začala vychádzať v Bratislave 8. augusta 1845. Jej prvý ročník sa skončil 30. júna 1846. Druhý sa začal 10. júla 1846 a skončil sa 22. júna 1847. Tretí ročník sa začal 9. júla 1847 a skončil sa 6. júna 1848. Dovedna teda v troch ročníkoch vyšlo 97 čísel na 774 stranách. Orol tatranski zanikol v revolučnom roku 1848 spolu so Slovenskými národnými novinami.

V každom čísle tejto prílohy bola báseň, historická, alebo literárna štúdia, úvahy, ukážky z umeleckej prózy štúrovcov. Orol tatránski však obsahoval aj politickú publicistiku, články historické, ekonomické, cestopisné i jazykovedné obrany.

V prvom ročníku Orla tatranského bývali nepravidelné rubriky: Poviedky o mužoch veľkých, Rozličné správy, Slovanské správy, Ohlasy a pod. Druhý ročník mal podobné usporiadanie. Jeho rubriky sú tiež nepravidelné: Prehľad časopisov, Rozličnosti, Obyčaje, Hry a zábavy Slovákov, Anekdoty. V treťom ročníku ako novú vidíme rubriku Dopisovateľ, Slovesnosť, Recenzie novovyšlých kníh a domáce spravodajstvo pod názvom Slovenský život. Písalo sa tu tiež o poľnohospodárstve o slovanskom svete a pod.

V Orle tatranskom sa sústreďovala obrana spisovnej slovenčiny, ale písalo sa tu aj o boji proti hladu a alkoholizmu v našich krajoch. Napriek tejto tematickej pestrosti v Orle tatranskom vždy vývodila próza a poézia, pretože Štúr chcel pomocou romantickej literatúry v novej spisovnej slovenčine ovplyvňovať rozvoj nášho národného hnutia a upevňovať slovanskú vzájomnosť.