Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Základné informácie
Skratka FiF UK
Typ verejná škola
Zameranie filozofická fakulta
Rok založenia 1921
Kontaktné údaje
Adresa Gondova 2, 814 99 Bratislava
Oficiálny web http://www.fphil.uniba.sk/

Filozofická fakulta (FiF UK) je jedna z trinástich fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave.

Dejiny[upraviť | upraviť zdroj]

Patrí medzi najstaršie fakulty Univerzity Komenského. Vznikla v roku 1921 za aktívnej pomoci profesorov Karlovej Univerzity. Okrem výchovy stredoškolských profesorov dala Slovensku aj prvých profesionálnych vedeckých pracovníkov spoločenskovedných disciplín. V súčasnosti v rámci celoživotného vzdelávania organizuje fakulta pre študentov a absolventov vysokých škôl výberové štúdium, rozširujúce štúdium, rekvalifikačné štúdium a doplňujúce pedagogické štúdium. Pre občanov Slovenskej republiky organizuje kurzy cudzích jazykov a štátne jazykové skúšky a pre cudzincov kurzy slovenského jazyka ako cudzieho jazyka a štátne skúšky zo slovenského jazyka.

Fakulta poskytuje tri stupne štúdia: bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. Bakalárske štúdium trvá tri alebo štyri roky (napr. štúdium archívnictva). Magisterské štúdium (jednoodborové i dvojodborové) trvá jeden (napr. štúdium archívnictva) až dva roky. Doktorandské štúdium trvá štyri roky.

Na FiF UK dnes študuje okolo 4 200 študentov a približne 50 doktorandov. Každý rok fakulta vydáva tri študentské časopisy, ktoré spolu so študentskými vedeckými konferenciami pomáhajú študentom pri príprave na vedeckú prácu. Na FiF UK pôsobí 22 katedier a Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk. Pri štúdiu pomáha študentom so svojou zbierkou aj ústredná knižnica, ktorá získava, spracúva, ochraňuje a sprístupňuje domáce a zahraničné, vedecké a odborné dokumenty.

Veda a výskum[upraviť | upraviť zdroj]

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vďaka 90-ročnej tradícii vo vedecko-výskumnej činnosti a vysokoškolskej príprave študentov a zásluhou vysokokvalifikovaných vedecko-výskumných pracovníkov patrila a v súčasnosti i patrí k najvýznamnejším univerzitným vedeckým a vzdelávacím ustanovizniam.[chýba zdroj] Fakulta má aj svoju akademickú knižnicu, ktorá slúži najmä študentom fakulty.

Pracoviská[upraviť | upraviť zdroj]

Vedenie fakulty[upraviť | upraviť zdroj]

Dekan
  • prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Prodekani
  • doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan pre bakalárske a magisterské štúdium
  • doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie občanov a vzťahy s verejnosťou
  • doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., prodekan pre vedecký výskum a vysokoškolské doktorandské štúdium
  • doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie
  • prof. Mgr. Jana Benická, PhD., prodekanka pre zahraničné styky, fakultný koordinátor pre mobility
Tajomník
  • JUDr. Pavel Horváth

Bývalí poslucháči[upraviť | upraviť zdroj]


Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]