Čínsky šach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Čínsky šach

Čínsky šach
Základné informácie
VydavateľPublic domain
Počet hráčov2
Hráči hrajúci čínsky šach v Pekingu

Čínsky šach alebo siang-čchi (čín. 象棋 pchin-jin: xiàngqí) je abstraktná dosková hra pre dvoch hráčov pochádzajúca z Číny. Hra predstavuje súboj medzi dvomi armádami s cieľom zajať súperovho generála.

Aj keď presný pôvod alebo vznik hry nie je doložený, zmienky o nej existujú už v literatúre z 9. storočia. V roku 2008 sa čísky šach zaradil medzi disciplíny na prvých Svetových hrách mentálnych športov.

Pravidlá[upraviť | upraviť zdroj]

Hracia doska[upraviť | upraviť zdroj]

Hracia doska je obdĺžnikového tvaru a obsahuje 9x10 hracích polí. Na rozdiel od šachu sú hracie kamene umiestnené na priesečníkoch čiar.

Na oboch stranách hracej dosky sa nachádzajú štvorce o veľkosti 3x3 priesečníky obsahujúce diagonálne čiary. Tieto plochy sa nazývajú palác alebo pevnosť. Plocha uprostred hracej dosky, ktorá rozdeľuje hraciu plochu na dve polovice sa nazýva rieka.

Hracie kamene[upraviť | upraviť zdroj]

Hracie kamene v čínskom šachu majú tvar plochého disku, na ktorom sú zobrazené čínske znaky. Jeden hráč má na začiatku hry kamene červenej farby (občas aj biele) a druhý hráč má kamene čiernej farby (občas aj modré alebo zelené). Kamene čierneho hráča sú označené inými znakmi ako kamene červeného hráča. Rôzne znaky na každej strane majú pôvod v minulosti, keď sa figúrky vyrábali z jedného materiálu rovnakej farby a preto sa odlišovali znakmi.

Generál[upraviť | upraviť zdroj]

The generals
The generals
Generál a strážcovia

Generáli sú označení čínskym znakom 將 alebo 将. Podľa legendy sa figúrka generála pôvodne nazývala cisár, ale keď sa čínsky cisár dozvedel o hre, nechal popraviť dvoch hráčov za vyhodenie cisára z hry. Potom sa figúrka cisára premenovala na generála.

Na začiatku hry sú generáli umiestnení v strede krajných čiar v paláci. Generál sa pohybuje o jedno pole vodorovne alebo zvisle, nikdy nie diagonálne a nesmie opustiť svoj palác. Rovnako ako kráľ v šachu, nesmie ani generál vykonať pohyb na pole ohrozené súperovou figúrkou.

Strážca[upraviť | upraviť zdroj]

Strážcovia sú označení čínskym znakom 士 pre čierneho hráča a znakom 仕 pre červeného hráča.

Strážca sa pohybuje o jedno pole diagonálne a rovnako ako generál nesmie opustiť palác. Z toho vyplýva, že počas hry sa strážca môže nachádzať na piatich poliach hracej dosky. Na Začiatku hry sa obaja strážcovia nachádzajú vedľa generála na oboch jeho stranách.

Slon[upraviť | upraviť zdroj]

Slony sa označujú čínskym znakom 象 pre čierneho hráča a znakom 相 pre červeného hráča.

Na začiatku hry sa obaja sloni nachádzajú vedľa strážcov. Pohybujú sa práve o dve polia diagonálne, ale nesmú preskočiť obsadené hracie pole. Slon nesmie prekročiť rieku, takže do konca hry musí zostať na svojej polovici hracej dosky.

Kôň[upraviť | upraviť zdroj]

Možné ťahy koňa. Ťahy vyznačené červenou farbou nie sú povolené.

Kone sa označujú čínskym znakom 馬 pre čierneho hráča a znakom 傌 pre červeného hráča.

Na začiatku hry sa oba kone nachádzajú na hracej doske vedľa slonov. Kôň sa pohybuje o jedno pole vodorovne alebo zvisle nasledované pohybom o jedno pole diagonálne v rovnakom smere. Oproti figúrke koňa v šachu nesmie preskočiť obsadené pole. Z toho vyplýva, že v čínskom šachu je možné pohyb koňa blokovať inými figúrkami.

Voz[upraviť | upraviť zdroj]

Vozy sú označené čínskym znakom 車 pre čierneho hráča a znakom 俥 pre červeného hráča.

Voz sa pohybuje rovnako ako figúrka veže v šachu o ľubovolný počet zvisle alebo vodorovne, pričom nesmie preskočiť pole obsadené inou figúrkou. Na začiatku hry sa oba vozy nachádzajú v rohoch hracej dosky.

Kanón[upraviť | upraviť zdroj]

The cannons
The cannons
Možný ťah kanónu.

Kanóny sú označené čínskym znakom 砲 pre čierneho hráča a znakom 炮 pre červeného hráča.

Na začiatku hry sa oba kanóny nachádzajú na hracej doske na pozícii o dve polia pred koňmi. Kanón sa pohybuje rovnakým spôsobom ako voz, ale pri braní súperovej figúrky musí preskočiť presne jednu figúrku ľubovolnej farby. Kanón nemôže preskočiť inú figúrku v prípade, že v danom ťahu nedôjde k braniu súperovej figúrky.

Vojak[upraviť | upraviť zdroj]

The soldiers
The soldiers

Vojaci sú označení čínskym znakom 卒 pre čierneho hráča a znakom 兵 pre červeného hráča.

Každý hráč má na začiatku hry k dispozícii 5 vojakov, ktorí sú striedavo umiestnení na bližšej čiare pri rieke. Pohybujú sa presne o jedno pole dopredu, ale po prekročení rieky získajú možnosť pohybu o jedno pole doprava alebo doľava. Vojaci sa nikdy nemôžu pohybovať dozadu. Po dosiahnutí poslednej rady sa nepremieňajú na iné figúrky ako je tomu v šachu, môžu len vykonávať ťahy do strán.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Hracie kamene čínskeho šachu z obdobia dynastie Song (960 – 1279)

Hra má dlhú históriu a je možné že bola ovplyvnená staršou čínskou hrou liubo. Presný pôvod čínskeho šachu nie je známy, ale najstaršie historické zaznamy o hre siang-čchi pochádzajú už z prvého storočia nášho letopočtu. Nie je však jasné či šlo o čínsky šach alebo inú hru s rovnakým názvom, pretože slovné spojenie siang-čchi má viacero významov (hra slonov, hra figúrok, hra súhvezdí,...).

Obecne sa predpokladá, že čínsky šach vznikol úpravou indickej hry čaturanga, ktorá sa považuje za predchodcu ostatných šachových hier.[1] Naproti tomu niektorí historici (David H. Li) tvrdia, že čínsky šach je starší ako čaturanga a vznikol v Číne. Spoločné znaky oboch hier je ale ťažké pripísať náhode.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Murray, H.J.R.. A History of Chess. [s.l.] : Benjamin Press (pôvodne Oxford University Press), 1913. ISBN 0-936317-01-9.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Xiangqi na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).