Šablóna:Infobox Spoločnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie

Infobox sa používa v článkoch o spoločnostiach. Ak chcete šablónu použiť, prosím, skopírujte si a vyplňte nasledujúci čistý vzor. Nekopírujte do článku zdrojový kód šablóny. Prázdne parametre nevymazávajte, niekto iný ich môže neskôr doplniť. Parametre Názov spoločnosti, Právna forma, Založená a Sídlo sú povinnými parametrami.

Čistý vzor spolu s popisom jednotlivých parametrov:

{{Infobox Spoločnosť
| Názov spoločnosti  = 
| Logo spoločnosti   = <!-- stačí presný názov súboru na Commons -->
| Veľkosť loga     = <!-- automatická veľkosť je 230px -->
| Popis        = 
| Právna forma     = 
| IČO         = 
| Odvetvie       = 
| Založená       = 
| Zakladateľ      = 
| Sídlo        = 
| Štát sídla      = 
| Pôvod        = 
| Vedenie       = 
| Územný rozsah    = 
| Priemysel      = 
| Produkcia      = 
| Aktíva        = 
| Obrat        = 
| Výnosy        = 
| Prevádzkový príjem  = 
| Zisk         = 
| Farby spoločnosti  = 
| Člen skupiny     = 
| Počet zamestnancov  = 
| Divízie       = 
| Dcérske spoločnosti = 
| Vlastník       = 
| Slogan spoločnosti  = 
| Domáca stránka    = 
| Zánik        = 
| Poznámka       = 
}}

Odporúčania

Pri zadávaní údajov slovenských spoločností odporúčame používať nasledovné stránky: Úradný vestník Európskej únie (v slovenčine), Obchodný vestník SR, Obchodný register SR (slovenské spoločnosti), Databázy a registre Úradu priemyselného vlastníctva SR, Register účtovných závierok Ministerstva financií SR (slovenské spoločnosti – finančné údaje), FinStat (slovenské spoločnosti – prehľad finančných a zamestnaneckých štatistík; súkromná stránka).


 • Názov spoločnosti – uvádza sa plné obchodné meno spoločnosti, vrátane označenia právnej formy a s odlíšením veľkých a malých písmen. Za obchodné meno sa považuje názov, pod ktorým je spoločnosť evidovaná v obchodnom registri alebo inom zákonom určenom registri. Pokiaľ obchodné meno spoločnosti nie je registrované v latinke (napr. japonské spoločnosti), uveďte tvar, pod ktorým spoločnosť vystupuje na Slovensku, resp. medzinárodne (pozrite prekladovú verziu stanov spoločnosti, v angličtine Articles of Incorporation, alebo niektorú z vyššie uvedených stránok, najmä úradný vestník EÚ).
 • Logo spoločnosti – uveďte názov súboru na Commons, ktorý zobrazuje logo spoločnosti. Nahrávajte a používajte logá len so súhlasom majiteľa autorských práv v príslušnej licencii.
 • Veľkosť loga – automatická veľkosť je 230px, do tohto parametra môžete manuálne zadať inú, pokiaľ táto nevyhovuje
 • Popis – popis k logu, len pokiaľ je to potrebné (napr. logo z roku 1940 a pod.)
 • Právna forma(pozri aj Právna forma) uveďte plný názov právnej formy vo wikilinku. Napr. spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť a pod.
 • IČOidentifikačné číslo organizácie (uvádzať bez medzier)
 • Odvetvie – odvetvie podnikania, v ktorom spoločnosť pôsobí (pokiaľ existuje patričný článok vložte do intewiki linku)
 • Založená – rok založenia spoločnosti
 • Sídlo – adresa sídla spoločnosti v plnom tvare, vrátane PSČ. Mesto uveďte do intewiki linku, ulicu len v prípade, že o nej existuje článok.
 • Štát sídla – krajina, v ktorej spoločnosť sídli. Uvádzajte bez intewiki linku – ten sa doplní automaticky.
 • Pôvod – krajina, v ktorej bola spoločnosť založená
 • Vedenie – uveďte vedúcu osobu, štatutárny orgán, s uvedením jej titulu, napr. generálny riaditeľ, konateľ, prezident, CEO a pod. Pri akciových spoločnostiach, ktoré nemajú určených výkonných riaditeľov uveďte predsedu a podpredsedu predstavenstva a predsedu a podpredsedu dozornej rady.
 • Územný rozsah – geografický rozsah trhu, na ktorom spoločnosť pôsobí. Napr. Slovensko, Stredná Európa, Európa, celosvetovo.
 • Priemysel(pozri Priemysel) priemyselné odvetvie, v ktorom spoločnosť pôsobí. Uvádza sa len pre spoločnosti pôsobiace v sekundárnom ekonomickom sektore (priemysel, stavebníctvo).
 • Produkcia – produkty, ktoré spoločnosť vyrába resp. poskytuje. V prípade širokého zamerania popíšte množiny najdôležitejších produktov, napr. digitalné produkty, domáce spotrebiše, elektronické zariadenia a pod.
 • Pri parametroch Aktíva, Obrat, Výnosy, Prevádzkový príjem a Zisk pozrite (pri slovenských spoločnostiach) Register účtovných závierok Ministerstva financií SR a FinStat. Použite šablóny {{rast}}, {{bezzmeny}} alebo {{pokles}} na označenie finančného ukazovateľa oproti minulému fiškálnemu roku. Používajte ISO 4217 kódy mien, (napr. EUR, USD, SKK – len prvý údaj v interwiki linku) a v zátvorke za údajom vždy uvádzajte rok, ku ktorému sa daný údaj vzťahuje.
 • Člen skupiny – uveďte, pokiaľ je spoločnosť členom skupiny spoločností
 • Počet zamestnancov – uveďte počet (príp. rozpätie počtu) zamestnancov a v zátvorke rok, ku ktorému sa daný údaj vzťahuje. Pokiaľ je to možné použite šablóny {{rast}}, {{bezzmeny}} alebo {{pokles}} na označenie ukazovateľa oproti minulému roku.
 • Divízie – počet divízii spoločnosti
 • Vlastník – vlastníci spoločnosti
 • Slogan spoločnosti – uveďte všeobecne používaný slogan spoločnosti. V prípade cudzojazyčného sloganu uveďte jazyk v ktorom je uvedený aj jeho slovenský preklad (neplatí pre češtinu)
 • Zánik – rok zániku spoločnosti
 • Poznámka

Príklad použitia

ESET, spol. s r.o.
Infobox Spoločnosť
Právna formaspoločnosť s ručením obmedzeným
IČO31333532
Odvetvieinformačné technológie
Založená1992
ZakladateľMiroslav Trnka,
Peter Paško,
Rudolf Hrubý
SídloEinsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieRichard Marko
(generálny riaditeľ)
Územný rozsahcelosvetovo
Produkciasoftware
Aktíva73 767 282 EUR (2012)
Výnosy 268 002 691 EUR (2012)
Zisk 65 193 436 EUR (2012)
Zamestnancov 800 (2012)
VlastníkRudolf Hrubý,
Ing. Peter Paško,
Ing. Miroslav Trnka,
Ing. Richard Marko,
Ing. Maroš Grund,
RNDr. Anton Zajac
Farby spoločnosti    
    
Slogan spoločnostiWherever you come from, we can protect you. (anglicky)
„Nezáleží odkiaľ prichádzate, my vás dokážeme ochrániť.“
Webwww.eset.com
{{Infobox Spoločnosť
| Názov spoločnosti  = ESET, spol. s r.o.
| Logo spoločnosti   = ESET logo.png
| Veľkosť loga     = <!-- automatická veľkosť je 230px -->
| Popis        = 
| Právna forma     = [[spoločnosť s ručením obmedzeným]]
| IČO         = 31333532 
| Odvetvie       = [[informačné technológie]]
| Založená       = [[1992]]
| Zakladateľ      = [[Miroslav Trnka]], <br> Peter Paško, <br> Rudolf Hrubý
| Sídlo        = Einsteinova 24, 851 01 [[Bratislava]]
| Štát sídla      = Slovensko
| Pôvod        = Slovensko
| Vedenie       = Richard Marko <br> (generálny riaditeľ)
| Územný rozsah    = celosvetovo
| Priemysel      = 
| Produkcia      = [[software]]
| Aktíva        = 73 767 282 € (2012)
| Obrat        = 
| Výnosy        = {{rast}} 268 002 691 € (2012)
| Prevádzkový príjem  = 
| Zisk         = {{rast}} 65 193 436 € (2012)
| Farby spoločnosti  = {{box farby|#0094A1}}<br>{{box farby|#FFFFFF}}
| Člen skupiny     = 
| Počet zamestnancov  = {{rast}} 800 (2012)
| Divízie       = 
| Dcérske spoločnosti = 
| Vlastník       = Rudolf Hrubý, <br> Ing. Peter Paško, <br> Ing. Miroslav Trnka, <br> Ing. Richard Marko, <br> Ing. Maroš Grund, <br> RNDr. Anton Zajac
| Slogan spoločnosti  = ''Wherever you come from, we can protect you.'' <small>([[angličtina|anglicky]])</small> <br /> „Nezáleží odkiaľ prichádzate, my vás dokážeme ochrániť.“
| Domáca stránka    = [http://www.eset.com/ www.eset.com]
| Zánik        = 
| Poznámka       = 
}}Ak máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.