Šmelina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Šmelina je hovorové označenie pre zakázaný, nedovolený, pokútny, čierny obchod s tovarom, ktorého je nedostatok[1], ktoré má pejoratívny význam, pretože tovar (tiež samotný nazývaný šmelina) býva nezákonne získaný[2] a/alebo predražený[3]. Ďalšie odvodené slová: šmelinári, šmelinárky šmelinárčili i šmelinárili ale aj šmelili.

Pôvod a význam[upraviť | upraviť zdroj]

Germanista Josef Janko uvádza[4], že slovný základ slova šmelina je odvodený z nemčiny. Podľa neho ide o adaptovanie slangových výrazov nemeckej reči zlodejskej: Schwelemer, Schwählemer, Schmelemer, Schmälinger vo význame „cigáň“, pričom sa odvoláva na nemeckú publikáciu z roku 1858[5].

Šmelina po 2. sv. vojne nahradila významovo keťasenie, ktoré vzniklo počas 1. sv. vojny, teda v období nedostatku tovarov. Takéto obchodovanie malo pejoratívnu konotáciu, pretože obchodníci dosahovali "nemravne vysokú maržu" a tým získali označenie tých „ktorí predražujú a tým bez hanby okrádajú“ ostatných[4]. Počas vojen a po nich nasledujúcom období existencie prídelového systému (napríklad potravinové lístky) sa tovary predávali (alebo viacnásobne reťazovo predávali nemecky: Kettengeschäft, čo bol základ pre keťas) na určitých miestach, ktoré dostali názov 'čierny trh'. Význam slova 'čierny trh' postupne zovšeobecnel na označenie "typu nelegálneho trhu, vytvoreného v snahe obísť daňové zákony alebo iné regulácie pri výmene statkov a služieb"[6].

Socialistická šmelina[upraviť | upraviť zdroj]

Od Februárového prevratu 1948 bolo voľné obchodovanie obmedzované. V roku 1956 sa do Trestného zákona[7] dostal § 188a obsahujúci skutkovú podstatu trestného činu špekulácie, ktorý mal zamedziť šmeline. Neskôr prijatý, po mnohých novelách dlho platný zákon č. 141/1961 Zb., upravoval trestný čin špekulácie v § 117 tak, že nielen obchodovanie ale už len zaobstaranie alebo prechovávanie predmetov vo väčšom rozsahu alebo väčšej hodnoty určených na ďalší predaj bolo trestné. Pojmy "väčšom rozsahu" a "väčšej hodnoty" neboli v zákone definované a súdna prax ich interpretovala podľa všeobecných a veľmi vágnych kritérií. [8]

Do roku 1980 bolo možné zo zahraničia dovážať iba tovar do hodnoty tristo korún v cenách platných v Československu. Za vývoz valút, ktoré neboli oficiálne predané a potvrdené vo vyhlásení, resp. boli odhalené colnou kontrolou na hraniciach, hrozilo v prípade sumy nad dvetisíc korún odsúdenie za prečin alebo trestný čin.[9]

Šmelina sa tak za socializmu stala z opovrhovaného "kšeftovania" s nedostatkovými potravinami cez vojnu obchodovaním predovšetkým s "exkluzívnym" tovarom najmä zo Západu.

Typy "spoločensky nebezpečného konania" stíhaného ako trestný čin špekulácie uvádza napr. stanovisko bývalého Najvyššieho súdu ČSSR Rt 1/1985[8]:

"Ako trestný čin špekulácie podľa § 117 TZ bola (súdmi) najčastejšie postihovaná nedovolená obchodná činnosť s textilnými a kozmetickými výrobkami prevažne zahraničnej výroby, brúseným sklom, rôznou bižutériou a pozlátenými prsteňmi, popr. inými šperkami, ďalej s digitálnymi hodinkami a batériami k nim, magnetofónmi a ich kazetami, fotoprístrojmi, televízormi aj minikalkulačkami, s tuzexovými odbernými poukazmi a valutami (najmä US doláre a západonemecké marky), liehovinami a v SSR púťovým či jarmočným tovarom (ozdoby, cukrovinky, obrázky s náboženskou tematikou a pod.). Predmetom špekulačnej činnosti sa však stali aj akupunktúrne ihly a integrované obvody (najmä v Prahe), tavené striebro, ovocie a zelenina, slnečné okuliare, umelé kvety, žuvačky a tiež kone, pričom záujem niektorých páchateľov sa zameriaval aj na osobné automobily a starožitnosti."

K vypusteniu tohto paragrafu z Trestného zákona došlo až novelou č. 175/1990 Zb. Napriek tomu sa slovo "šmelina" doteraz používa ako v tlači, tak aj na polícii[10] a v marketingu[11].

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Slovník slovenského jazyka, online
 2. Krátky slovník slovenského jazyka 4, 2003, online
 3. Slovník cudzích slov (akademický), 2005, online
 4. a b Josef Janko: Šmelina, šmelinář In Naše řeč, ročník 29 (1945), číslo 5-6, http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?art=3901
 5. Avé-Lallemant, Friedrich Christian Benedikt and Schott, August Ludwig: Das deutsche Gaunerthum in seiner social-politischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande; Leipzig 1858, str 601 (nemecky)
 6. Štandardizovaný medzinárodný slovník ekonomických pojmov a organizácií / Čierny trh – Black Market (angl.) http://ekonomika.sulik.sk/ekonomicky-slovnik/cierny-trh-black-market/
 7. Předpis č. 63/1956 Sb. § 188a http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1956-63
 8. a b Mgr. Antonín Novák: 20580. POZNÁMKY K TRESTNÉMU ČINU SPEKULACE,  ePravo.cz,  8. jan. 2003 (česky), online
 9. Jubileum jednej diktatúry. Pravda.sk, 2018-02-19. Dostupné online [cit. 2018-02-20].
 10. Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje: Šmelináři nevymřeli, online
 11. Reklama T-Mobilu se šmelinářem urazila Poláky, operátor ji stáhne ČTK, iDNES.cz, 4. decembra 2014 , online

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]