Žliabok (prítok Jarkov)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Žliabok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Nitriansky kraj
Okres Zlaté Moravce
Obec Lovce
prameň Lovce
 - poloha Koreňová
 - výška 576 m
 - súradnice 48°29′23″S 18°20′38″V / 48,4896°S 18,3440°V / 48.4896; 18.3440
Ústie Jarky
 - poloha Lovce
 - výška 409 m
 - súradnice 48°28′43″S 18°21′14″V / 48,4786°S 18,3540°V / 48.4786; 18.3540
Dĺžka 1,6 km
Rád toku VII.
Hydrologický identifikátor 4-21-13-399
Poloha ústia
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Žliabok[1] je potok v regióne Dolná Nitra, v obci Lovce v okrese Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji. Je pravostranným prítokom vodného toku Jarky a má dĺžku 1,6 km. Je vodným tokom VII. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení na východnom svahu vrchu a lesa Koreňová 635 m n. m. a na juhozápadných svahoch vrchu Rakytka 597 m n. m. na západnom okraji lúky, z ktorej vyteká východným smerom v lesnom extraviláne v nadmorskej výške 576 m n. m.. Patrí do obce Lovce, okresu Zlaté Moravce v Nitrianskom kraji a nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská pahorkatina, v geomorfologickom podcelku Žitavská pahorkatina.[2].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie východným smerom až po ústie do vodného toku Jarky, ktorý je prítokom Hostianskeho potoka. Vyteká východným smerom v lesnom extraviláne, na konci lúky sa stáča oblúkom cez les Rúbaná do juhovýchodného smeru, pokračuje cez lesný extravilán, ľavým brehom obmýva les Veľká Somorová, vteká do užšej a strmšej doliny, stáča sa do južného smeru a v nadmorskej výške 409 m n. m. ústi do vodného toku Jarky ako jeho ľavostranný prítok. Vodný tok Žliabok nemá žiadny významnejší prítok.[3][4][5].

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Hydronymum Žliabok na území obce Lovce má pôvod v charakteristickom výskyte malého žľabu, žliabka v oblasti, ktorou potok v čase pomenovacieho procesu pretekal, resp. ktoré bolo s týmto objektom ináč spájané, s významom malá podlhovastá priehlbeň, podlhovasté koryto často značnej dĺžky slúžiace na odvádzanie vody. Zo slovného základu žliabok bolo utvorené jednoslovné hydronymum ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä v hydronymii[6]. Názov vodného toku Žliabok bol štandardizovaný v roku 2009[7]. V priestore slovenskej hydronymie hydronymum Žliabok nie je jedinečným hydronymom (február 2022); nesie so sebou úskalie homonymie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy potokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-17.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-17]
  3. Priebeh vodného toku Žliabok v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-02-19].
  4. Geografické názvy okresu Nitra A9. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-190/1988 z 1.7.1988. 107 s. S. 39, 87, 90, 97. 79-910-88 GNO.
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 143. 079-902-87
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  7. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-5596/2009 zo dňa 4.9.2009 o štandardizácii 302 názvov vodných tokov. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2009, ročník 41, čiastka 4, s. 65-73. S. 73. Dostupné na [4] [cit. 2021-10-19].