Hostiansky potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hostiansky potok – od sútoku s Levešom v Topoľčiankach tiež Zlatnianka alebo Zlatňanka – je vodný tok na Podunajskej nížine, preteká územím okresov Žarnovica (iba krátky úsek) a Zlaté Moravce. Je to významný pravostranný prítok Žitavy a meria 24,5 km. Na hornom toku napája malú vodnú nádrž a následne preteká Hlbokou dolinou, ktorá je súčasťou územia Topoľčianskej zvernice. Na dolnom toku nevýrazne meandruje.

Prameň: v pohorí Tribeč, v podcelku Rázdiel, v nadmorskej výške okolo 520 m n. m., západne od osady Penhýbel

Smer toku: prevažne na juhojuhozápad

Geomorfologické celky: 1. Tribeč, podcelok Rázdiel, časť Skýcovská vrchovina, 2. Podunajská pahorkatina, podcelok Žitavská pahorkatina, časť Žitavská niva. Na strednom toku tvorí krátku hranicu medzi Tribčom na severozápade a Pohronským Inovcom (podcelok Lehotská planina) na juhovýchode.

Prítoky: sprava spod Veľkej Ostrej (745,4 m n. m.), z Nestašovej doliny, z oblasti Dlhej úboče, z Nitrolinskej doliny, Lazinky, Leveš, Jarky (192,5 m n. m.), zľava tri prítoky z oblasti Brezovho štálu

Ústie: do Žitavy na okraji mesta Zlaté Moravce v nadmorskej výške okolo 169 m n. m.

Obce: Hostie, Topoľčianky a mesto Zlaté Moravce