Zakázané

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
O mieste, na ktoré nie je dovolený prístup[1] pozri zákaz.
Zakázané
prameň
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Nitriansky kraj
Okres Nitra
Obce Žitavce, Michal nad Žitavou
prameň Žitavce
 - poloha Žitavský vrch (vinica)
 - výška 155 m
 - súradnice 48°11′13″S 18°18′34″V / 48,1870°S 18,3094°V / 48.1870; 18.3094
Ústie Žitava
 - poloha Michal nad Žitavou
 - výška 130 m
 - súradnice 48°11′29″S 18°17′42″V / 48,1913°S 18,2949°V / 48.1913; 18.2949
Dĺžka 1,4 km
Rád toku V.
Hydrologický identifikátor 4-21-13-219
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Zakázané je potok v nitrianskom regióne na území obcí Žitavce v okrese Nitra a Michal nad Žitavou v okrese Nové Zámky v Nitrianskom kraji.[2] Nachádza sa v geomorfologickom celku Podunajská pahorkatina v geomorfologickom podcelku Žitavská niva.[3] Je pravostranným prítokom Žitavy a má dĺžku 1,4 km. Je vodným tokom V. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v juhozápadnej časti územia obce Žitavce v 155 m n. m. v juhozápadnej časti poľnohospodárskeho extravilánu v blízkosti vinice Žitavský vrch.

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie severozápadným smerom cez poľnohospodársky extravilán, väčšinu svojho toku preteká cez územie obce Žitavce, preteká cez pole Kamenisté, v 140 m n. m. podteká cestu spájajúcu obec Žitavce s obcou Maňa, mení smer na západ, v 132 m n. m. opúšťa územie obce Žitavce, iba záverečných 100 m svojho toku tečie cez územie obce Michal nad Žitavou a ústi v 130 m n. m. do Žitavy ako jej ľavostranný prítok. Vodný tok Zakázané nemá významnejší prítok.[4][5][6]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Motivantom názvu vodného toku Zakázané na území obcí Žitavce a Michal nad Žitavou v období pomenovacieho procesu bola ochrana vlastníctva osobitne atraktívnej poľnohospodárskej plodiny – veľkej extravilánovej vinice z pohľadu pomenovateľa. Prídavné meno Zakázané bolo prenesené na pomenovanie hydronyma, čím bolo utvorené jednoslovné hydronymum v podobe Zakázané ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii.[7]

Názov vodného toku Zakázané bol štandardizovaný v roku 1978.[8] K marcu 2022 je v priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Zakázané jedinečné.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Peciar, Štefan, ed. (1965), „zakázané“, Slovník slovenského jazyka, V. V – Ž (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, str. 452, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=zakázané&s=exact&c=Xbe3&cs=&d=peciar 
  2. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-03-18].
  3. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-03-12]
  4. Priebeh vodného toku Zakázané v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-03-22].
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 143. 079-902-87 NVA
  6. Geografické názvy okresu Nitra A9. Geografické názvoslovné zoznamy OSN – ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-190/1988 zo 1.7.1988. 107 s. S. 79, 87. 79-910-88 GNO.
  7. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  8. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.03.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. S. 119. Bratislava 1979. 79-904-79.