Kováčovský potok (prítok Žitavy)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kováčovský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Nitriansky kraj
Okres Levice, Nitra
Obce Tehla, Vráble
prameň Tehla
 - poloha Chrenové
 - výška 186 m
 - súradnice 48°11′59″S 18°22′41″V / 48,1996°S 18,3781°V / 48.1996; 18.3781
Ústie Vráble
 - poloha Žitava
 - výška 136 m
 - súradnice 48°13′44″S 18°17′56″V / 48,2290°S 18,2990°V / 48.2290; 18.2990
Dĺžka 7,2 km
Rád toku V.
Číslo hydronyma 4-24-03-108
Poloha ústia
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Kováčovský potok[1] je potok na území geomorfologického celku Podunajská pahorkatina.[2] Má dĺžku 7,2 km.[3] Je tokom V. rádu.

Prameň[upraviť | upraviť zdroj]

Pramení v 186 m n. m. v centrálnej časti územia obce Tehla na juhozápadnom okraji lesa Chrenové a lesa aj poľa Kováčová a na okraji poľnohospodárskeho extravilánu severne od intravilánu obce v okrese Levice v Nitrianskom kraji.[4]

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od prameňa tečie v regulovanom koryte v smere severozápadozápadne, v 180 m n. m. mení smer na severozápadoseverný a pokračuje v regulovanom koryte v poľnohospodárskom extraviláne, v 167 m n. m. priberá bezmenný pravostranný prítok a mení smer na západný, ľavým brehom obteká pole Domovina. Je lemovaný príbrežnou vegetáciou, v 160 m n. m. podteká cestu z Tehly do mesta Vráble, ľavým brehom obteká samotu Kováčová, preteká cez les aj pole Kováčová. V 152 m n. m. opúšťa územie obce Tehla a vteká na územie mesta Vráble, pravým brehom obteká komplex agrofarmy živočíšnej výroby, pravým brehom obteká pole Trávnaté, preteká cez pole Farské, v 136 m n. m. ústi do Žitavy a ako jej ľavostranný prítok.[4][5] Pramení, preteká a ústi v území geomorfologického podcelku Hronská pahorkatina.[6][2] Pramení, preteká a ústi na pomedzí regiónov Tekov a Nitriansky región. Nemá dôležitejšie prítoky.[7][8]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov potoka má pôvod v názve samoty Kováčová, alebo v názve lesa aj poľa Kováčová, v extraviláne obce Tehla, v priestore ktorých v hornej časti svojho toku od prameňa potok preteká. Z názvu samoty resp. z názvu lesa aj poľa po rozšírení o adjektívny formant -ský a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok bolo utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Kováčovský potok.[9] Priorita názvu samoty alebo názvu lesa aj poľa je ešte predmetom ďalšieho výskumu. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1978.[10] Názov samoty Kováčová bol štandardizovaný v roku 1981.[11] V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Kováčovský potok nie je jedinečným hydronymom (2023-03-31), existujú štyri potoky s týmto štandardizovaným názvom.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-03-30]. Dostupné online.
 2. a b KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska url = https://apl.geology.sk/mapportal/img/pdf/tm19a.pdf. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-03-29].
 3. Juraj Hladký. Hydronymia povodia Nitry. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta. 291 s. ISBN 80-8082-008-2. S. 112.
 4. a b Geografické názvy okresu Levice A35 Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky GK-2327/1993 z 09.11.1993. Bratislava : Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. 86 s. ISBN 80-85672-08-1. S. 54, 66, 68, 69.
 5. Geografické názvy okresu Nitra A9 Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR P-190/1988 z 01.07.1988. Bratislava : Slovenský úrad geodézie a kartografie. 107 s. S. 71, 72, 84, 100.
 6. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6 Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR P-250/1986 z 5.8.1986. Bratislava : Slovenský úrad geodézie a kartografie. 211 s. S. 14.
 7. Priebeh Kováčovského potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [1] [cit. 2023-03-29]
 8. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-03-29]. Dostupné online.
 9. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
 10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Západoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-108/1978 z 30.03.1978, Kartografické informácie 10. 122 s. Bratislava 1979. 79-904-79 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
 11. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 2. Názvy sídelných geografických objektov. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-221/1981 z 09.09.1981, Kartografické informácie 11. 165 s. Bratislava 1981. 79-906-81 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)