Administratívne členenie Rumunska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Župy v Rumunsku

Rumunsko sa hierarchicky člení na:

  • 8 (rozvojových) regiónov (skupín žúp) [nie sú to ozajstné administratívne jednotky]
  • 41 žúp ("judeţe") a municípium Bukurešť, pozri župa (Rumunsko) a Bukurešť
  • 2 686 obcí a 265 miest a municípií (okrem Bukurešti; postavenie municípia dostávajú veľké mestá), pozri obec (Rumunsko), mesto (Rumunsko) a municípium (Rumunsko)
  • 13 092 dedín (len v obciach) [nie sú to ozajstné administratívne jednotky]

Municípium Bukurešť sa delí na 6 sektorov.