Administratívne členenie Srbska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Administratívne členenie Srbska je takéto:

Regióny[upraviť | upraviť zdroj]

Administratívne členenie – štatistické regióny

Srbsko sa na najvyššej úrovni delí na päť tzv. „štatistických regiónov“ a tie sú:

Autonómne kraje[upraviť | upraviť zdroj]

Ústava Srbska rozpoznáva dva autonómne kraje (autonómne pokrajiny; j.č. srb. autonomna pokrajina):

Obvody[upraviť | upraviť zdroj]

Administratívne členenie – okresy

Na nižšej úrovni sa Srbsko delí na obvody (alebo okresy; j.č. srb. okrug):

Obce[upraviť | upraviť zdroj]

Administratívne členenie – obce

Obvody sa zas delia na obce (po srbsky j.č. "opština"). Srbské "obce" sa napriek svojmu názvu svojou veľkosťou, ako aj skutočnosťou, že zahŕňajú mestá a dediny, prakticky podobajú skôr slovenským okresom. Pozri obec (Srbsko).

Terminológia[upraviť | upraviť zdroj]

Na stránkach slovenského Úradu geodézie sa "pokrajina" oficiálne prekladá ako "kraj", ale na oficiálnych srbských stránkach v slovenčine (slovenčina je vo Vojvodine úradný jazyk) sa prekladá ako "pokrajina" a inak sa možno sa stretnúť aj s prekladom "oblasť" alebo (pod vplyvom anglickej tlače) "provincia". Autor Srbochorvátsko-slovenského slovníka Emil Horák navrhuje aj v „spisovnej“ slovenčine používať pre autonómne územia v Srbsku (Vojvodina a Kosovo) názov "pokrajina".

Na oficiálnych srbských stránkach v slovenčine sa srbské "okrug" prekladá ako "obvod", ale inak sa možno stretnúť aj s prekladom "okres" alebo zriedkavo "okruh" (o okruhoch sa naopak zvyčajne hovorí najmä v súvislosti s Ruskom).

Na oficiálnych srbských stránkach v slovenčine sa srbské "opština" prekladá ako "obec".