Agent

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Agent môže byť:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Wikicitátoch Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Agent

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. agent. In: Ekonomická encyklopedie. Ed. Jaroslav Jelínek. 2. přeprac. vyd. Zväzok 1 A – O. Praha : Svoboda, 1984. 775 s. (Členská knižnice / Nakladatelství Svoboda.) S. 13.
 2. agent. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 86.
 3. a b c d agent. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 51.
 4. a b c d e agent. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 11.
 5. a b c agent. In: Slovník súčasného slovenského jazyka. Ed. Alexandra Jarošová, Klára Buzássyová. Zväzok A – G. Bratislava : Veda, 2006. 1134 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0932-4.
 6. a b agent. In: Akademický slovník současné češtiny [1]
 7. marketingové kanály [online]. terminologickyportal.sk, [cit. 2023-06-16]. Dostupné online.
 8. PRIDE, William M.; HUGHES, Robert J.; KAPOOR, Jack R.. Foundations of Business. [s.l.] : Cengage Learning, 2014. 544 s. Dostupné online. ISBN 978-1-305-15608-1. S. 358, 362.
 9. Middleman [online]. corporatefinanceinstitute.com, 2020-07-24, [cit. 2023-06-16]. Dostupné online.
 10. agent; obchodný zástupca; sprostredkovateľ. In: ŠÍBL, Drahoš. Veľká ekonomická encyklopédia : výkladový slovník AŽ. 2. rozšírené vydnaie. vyd. Bratislava : Sprint, 2002. 967 s. ISBN 80-89085-04-0. S. 18, 585, 781.
 11. § 642 a nasl., § 652 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 12. § 600 a nasl., § 607 a nasl. zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonník medzinárodného obchodu)
 13. Cream s.r.o.. Povinnosť finančného agenta vrátiť províziu pri zániku alebo zmene poistnej zmluvy [online]. legalis.sk, [cit. 2023-06-16]. Dostupné online.
 14. Brokers and agents. In: Encyclopædia Britannica [online]. Encyclopædia Britannica, 1999-07-26, [cit. 2023-06-16]. Dostupné online.
 15. JAKUBEK, Maroš. Podnikanie športového agenta (manažéra) [online]. jakubek.sk, 2016-11-26, [cit. 2023-06-16]. Dostupné online.
 16. a b OVEČKOVÁ, Oľga, a kol. Slovník obchodného práva. 1. vyd. Bratislava : Iura edition, 1994. 366 s. ISBN 80-88715-11-3. S. 8, 9.
 17. a b c d e f ZEMAN, Petr. Co je „agent“- Terminologie a typologie tajných spolupracovníků [online]. Bratislava: Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov, říjen 2009, [cit. 2023-06-15]. Dostupné online.
 18. zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
 19. agent. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 35.
 20. zákon č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe
 21. zákon č. 500/2022 Z. z. o Vojenskom spravodajstve
 22. zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
 23. Praktikum z trestného práva hmotného [online]. najpravo.sk, [cit. 2023-06-15]. Dostupné online.
 24. Bratislava: Úrad vlády SR, [cit. 2023-06-15]. Dostupné online.
 25. a b agent. In: Slovník cudzích slov : akademický. 2. dopl. a upr. slovenské vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. 1054 s. Dostupné online. ISBN 80-10-00381-6.
 26. agent. In: Ilustrovaný encyklopedický slovník a-i. Praha: Academia. 1980. S. 34
 27. agent. In: FILIT [2]
 28. agent. In: Slovník spisovného jazyka českého [3]
 29. KOUKOLÍK, František. Já. (O mozku, vědomí a sebeuvědomování). Praha : Karolinum, 2013. 224 s. ISBN 978-80-246-2249-1. S. 34.
 30. BERACKA, Ján. Bitcoin je oficiálnym platidlom. Ako prvý na svete ho schválil stredoamerický Salvádor. Trend (Bratislava: News and Media Holding), 2021-07-02. Dostupné online [cit. 2023-06-15]. ISSN 1336-2674.
 31. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (slovenská a anglická verzia, hľadať výraz economic agent)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.