Preskočiť na obsah

Alexandra Jarošová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Alexandra Jarošová
rod. Šolcová
slovenská jazykovedkyňa
Dielo
Významné práceSlovník súčasného slovenského jazyka (2006 – 2021)
Vedecké pôsobenieJazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Osobné informácie
Narodenie22. február 1952 (72 rokov)
Praha, ČSR (dnes Česko)

PhDr. Alexandra Jarošová, CSc., rod. Šolcová (* 22. február 1952, Praha)[1] je slovenská jazykovedkyňa, samostatná vedecká pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ SAV). Je hlavnou redaktorkou Slovníka súčasného slovenského jazyka.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Vysokoškolské štúdium absolvovala na Filologickej fakulte Leningradskej štátnej univerzity Andreja Alexandroviča Ždanova (rus. Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени А. А. ЖдановаLeningradskij ordena Lenina gosudarstvennyj universitet imeni A. A. Ždanova; od roku 1991 Petrohradská štátna univerzita) v odbore ruský jazyk a literatúra s kvalifikáciou filológ rusista s pedagogickou pôsobnosťou a štátnou skúškou z anglického jazyka (1970 – 1975). V roku 1985 získala vedeckú hodnosť kandidátky filologických vied na SAV a o takmer dve dekády neskôr absolvovala externé magisterské štúdium v odbore slovenský jazyka a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992 – 1999). V roku 2015 získala akademický titul doktorky filozofie v odbore slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.[2]

Od septembra 1975 do septembra 1977 pracovala ako učiteľka (obchodnej a technickej) ruštiny na Strednej ekonomickej škole v Bratislave a od októbra 1977 do októbra 1979 ako samostatná referentka odboru zahraničných vzťahov Slovenského výskumného a vývojového centra urbanizmu a architektúry v Bratislave. Od novembra 1980 pôsobí na JÚĽŠ SAV, kde postupne vystriedala pracovné pozície internej vedeckej ašpirantky (1980 – 1983), vedeckej asistentky (1984 – 1985) a vedeckej pracovníčky (1985 – 1990) až kým sa v roku 1990 stala samostatnou vedeckou pracovníčkou. V rokoch 1988 – 1991 zastávala funkciu vedúcej oddelenia slovanských jazykov, v rokoch 1996 – 2002 bola vedúcou oddelenia jazykových dát a v rokoch 2005 – 2012 vedúcou oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa zameriava na jednojazyčnú aj viacjazyčnú lexikografiu, lexikológiu, korpusovú lingvistiku a morfológiu.[2]

Od roku 1986 je členkou Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV (od roku 1998 aj členkou výkonného výboru). Zároveň je členkou Lexikologicko-lexikografickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov (od roku 2003), riadiaceho výboru Slovenskej terminologickej spoločnosti (od roku 2007), redakčnej rady Jazykovedného časopisu (od roku 2002) a predsedníčkou Kodifikačnej a pravopisnej komisie JÚĽŠ SAV (od roku 2020, predtým v rokoch 2006 – 2020 členka Kodifikačnej komisie JÚĽŠ SAV).[2]

Vybraná bibliografia[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]