Preskočiť na obsah

Akcesorický minerál

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tonalit zo Sihly s akcesorickým titanitom.

Akcesorický minerál je minerál, ktorý sa nachádza v hornine v nepatrnom množstve (zvyčajne pod 1 %), preto nemajú žiadny vplyv na chemizmus ani označenie horniny.[1] Väčšinou ide o vyjadrenie minerálneho zloženia vyvretých hornín. Ide o minerály, ktoré obsahujú tzv. „nekompaktabilné prvky“ (ako bór, fosfor, titán, prvky vzácnych zemín, lantanoidy – mineralogicky apatit, monazit, titanit, xenotím, magnetit, pyrit a iné), teda tie, ktoré pri kryštalizácii magmy zostávajú v tavenine. Ich výsledný obsah v utuhnutej hornine je preto veľmi malý.

Zvyšková tavenina následne kryštalizuje ako pegmatitová žila (tu už však obsah daných minerálov nie je akcesorický, čiže pojem akcesorický minerál nie je zovšeobecňujúci, nakoľko v jednom type horniny sa môže určitý minerál vyskytovať v nepatrnom množstve, no v inej tvorí jej podstatnú časť).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Jedickeová, L., 2003: Nerasty a horniny. Cesty, Bratislava, 187 s.