Alhidáda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Alhidáda rozličného vyhotovenia (bez stupnice).

Alhidáda (z arab. العضادة – al -’idáda - meradlo, pravítko) je otočné zariadenie rotujúce okolo zvislej alebo vodorovnej osi, ktoré umožňuje zamerať smer k vzdialenému bodu zrakom a odčítať zameraný smer na stupnici. V gréčtine sa alhidáda označovala aj ako διόπτρα (dioptra) a v latinčine linea fiduciæ.

Na moderných prístrojoch sa používa alhidáda otočná okolo zvislej osi na (za)meranie vodorovných uhlov a smerov (námerový kompas, teodolit) alebo alhidáda otočná okolo zvislej osi na (za)meranie zvislých uhlov (triquetrum, neskôr kvadrant, sextant, oktant (astronómia)).