Andrej Petrovič Semionov-Ťan-Šanskij

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Andrej Petrovič Semionov-Ťan-Šanskij (ruskou azbukou: Андрей Петрович Семёнов-Тян-Шанский; * 1866 - † 1942) bol známy a významný ruský zoológ a entomológ, ktorý sa špecializoval na rad chrobákov. Bol synom ďalšieho známeho entomológa, prírodovedca, cestovateľa, politika a významného vedca Piotra Petroviča Semionov-Ťan-Šanského.

Biografia[upraviť | upraviť kód]

Narodil sa v roku 1866. V roku 1885 ukončil štúdium na 8. petrohradskom gymnáziu a po maturitách nastúpil na ďalšie štúdium na Fyzikálno-matematickú fakultu Petrohradskej univerzity (естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета). Tu ukončil štúdium v roku 1885. V rokoch 18881889 navštívil Transkaspickú oblasť a západný Turkestan, kde zbieral hmyz a študoval tamojšiu entomofaunu. Na jar roku 1889 bol druhýkrát v Zakaspickej oblasti. V roku 1890 sa stal kurátorom v zoologickom múzeu Cisárskej akadémie vied (в Зоологическом музее Императорской Академии Наук). Je známy ako autor viacerých vedeckých prác o hmyze, hlavne chrobákoch, ale aj iných skupinách živočíchov. Entomologické práce publikoval v "Horae Societatis Entomologicae Rossicae", "Wiener Entomologische Zeitung" a v "Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalister de Moscou". Spolupracoval aj na spracovaní zbierok Potanina a Przevaľského. Patril k jedným z najznámejších entomológov Ruska a potom aj Sovietskeho zväzu. Jeho životopis bol uvedený aj v Ruskom encyklopedickom slovníku z roku 1916. Od roku 1909 bol čestným členom Ruskej entomologickej spoločnosti (Русского энтомологического общества). Od roku 1914 bol jej prezident.

Bibliografia[upraviť | upraviť kód]

 • Семёнов-Тян-Шанский, А. П.: 1910, Таксономические границы вида и его подразделений : опыт точной категоризации низших систематических единиц // Зап. Акад. наук по физ.-мат. отд-нию. 1910. Т. 25, № 1. С. 1–29.
 • Семёнов-Тян-Шанский, А. П.: 1911, Совместные задачи ботаники и зоологии, объединенных на почве географии // Изв. Имп. Рус. геогр. о-ва. 1911. Т. 47, вып. 1–5. С. 1–14.
 • Семёнов-Тян-Шанский, А. П.: 1934, Географическое распределение жуков-кравчиков (триба Lethrini семейства Scarabaeidae) в связи с их классификацией // Изв. АН СССР. 1934. Т. 7, вып. 9. С. 1387–1402.
 • Семёнов-Тян-Шанский, А. П.: 1935, Пределы и зоогеографические подразделения Палеарктической области для наземных сухопутных животных на основании географического распределения жесткокрылых насекомых // Тр. Зоол. ин-та АН СССР. 1935а. Т. 2, вып. 2–3. С. 397–410 [эта же работа опубл. отдельно: М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1936. – 16 с.]
 • Семёнов Тян-Шанский, А. П.: 1935, Общий очерк фауны кожистокрылых (Dermaptera) СССР // Изв. АН СССР. Отд-нию мат. и естеств. наук. 1935б. № 5. С. 825–831.
 • Семёнов Тян-Шанский, А. П.: 1937, Основные черты истории развития альпийских фаун // Изв. АН СССР. Отд-ние мат. и естеств. наук. 1937а. С. 1211–1222.
 • Семёнов Тян-Шанский, А. П.: 1937, Новые данные к истории развития фауны пустынной зоны Евразии // Природа. 1937б. № 1. С. 99–102.

Zdroje informácií o autorovi[upraviť | upraviť kód]

 • Алфераки, С. Н.: 1910, Несколько соображений по поводу труда А. П. Семенова-Тянь-Шанского “Таксономические границы вида и его подразделений”. Биол. журн. 1910. Т. 1, кн. 4. С. 165–170.
 • Мартынов, А. В.: 1972, Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский // Природа. 1937. № 4. С. 139–144.
 • Кучерук, В. В.: 1972, Опыт анализа развития взглядов русских зоогеографов на расчленение Палеарктики // Тр. МОИП. 1972. Т. 48. С. 150–176.
 • Крыжановский, О. Л.: 2002, А. П. Семенов-Тян-Шанский (1866–1942). Отечественные зоологи: Э. Менетриэ, Г. Г. Якобсон, А. П. Семёнов-Тян-Шанский, А. Н. Рейхард, А. А. Штакельберг, В. В. Попов, Г. Я. Бей-Биенко, Г. А. Клюге, П. В. Ушаков / под ред. Г. Н. Бужинской, А. В. Гусева. Спб.: Зоол. ин-т РАН, 2002. С. 18–27.
 • Bio with photos