Apoštolské vyznanie viery

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ilustrácia z 13. storočia zobrazujúca Apoštolské vyznanie

Apoštolské vyznanie viery alebo Verím v Boha je vyznanie viery používané najmä na kresťanskom Západe, ktorým veriaci vyznávajú svoju vieru. Patrí medzi tzv. veľké vyznania viery. Skladá sa z 12 článkov. Okrem bohoslužieb sa používa aj na začiatku niektorých modlitieb, ako je napr. ruženec. Je súčasťou učenia rímskokatolíckej, anglikánskej, luteránskej, starokatolíckej a aj iných cirkví.

Podľa legendy ho spísali apoštoli na desiaty deň po Ježišovom nanebovstúpení.

Preklady[upraviť | upraviť zdroj]

Rímskokatolícka cirkev[upraviť | upraviť zdroj]

Súčasný preklad používaný v rímskokatolíckej cirkvi znie:

Verím v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme,

i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
ktorý sa počal z Ducha Svätého,
narodil sa z Márie Panny,
trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
Zostúpil k zosnulým,
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
vystúpil na nebesia,
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

Verím v Ducha Svätého,
v svätú Cirkev katolícku,
v spoločenstvo svätých,
v odpustenie hriechov,
vo vzkriesenie tela
a v život večný. Amen.[1]

Evanjelická cirkev augsburského vyznania[upraviť | upraviť zdroj]

Text Evanjelickej cirkvi a. v. znie:

Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.[2]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Jednotný katolícky spevník znotovaný. Upravené 2. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha - Vojtech, spol. s r. o., 2006. s. 9. ISBN 80-7162-623-6
  2. Malý katechizmus Dr. Martina Luthera - II. čiastka: Všeobecná viera kresťanská