Astrotvaré

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Astrotvaré
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Asterales
Lindl.
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Astrotvaré (staršie: astrokveté, resp. v rokoch 1950-1954 astrokvetné[1][2]; lat. Asterales) sú rad rastlín patriaci do taxónu campanulidy (ktorý patrí pod asteridy, ktoré patria pod superasteridy, ktoré patria pod pravé dvojklíčnolistové rastliny, ktoré patria pod krytosemenné rastliny). Jeho zástupcov možno nájsť po celom svete. V novšom, najširšom zmysle zahŕňa 11 čeľadí, v staršom, najužšom zmysle naopak zahŕňa len čeľaď astrovité (=zložnokveté; lat. Asteraceae, Compositae).

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Rad je rozšírený po celom svete. Rad definovaný podľa APG (teda pozostávajúci z 11 čeľadí) zahŕňa okolo 27 000 druhov, z toho zďaleka najviac patrí do čeľade astrovité (okolo 25 000 druhov), pre ktorú sú typické zložené kvety, a čeľade zvončekovité (okolo 2 000 druhov), pre ktorú sú typické zvončekové kvety. Na ostatné čeľade pripadá len relatívne malý počet druhov. Astrotvaré sú zvyčajne byliny, dreviny sú relatívne zriedkavé. Rad zahŕňa okrem iného mnohé ekonomicky dôležité potravinové plodiny.[3]

Hoci je rad dobre podložený molekulárnymi štúdiami, znaky radu (definovaného podľa definície APG), ktoré sú typické len pre tento rad, nie sú známe. Spoločné znaky sú napríklad valvátna korunná estivácia a neprítomnosť apotracheálneho parenchýmu, ale tieto znaky majú aj niektoré iné taxóny rastlín. Často uvádzaná prítomnosť inulínu je charakteristická iba pre časť radu astrotvaré. [4] Vzhľadom na to, že zďaleka najväčšiu časť radu tvoria astrovité a zvončekovité, je dobré pozrieť si predovšetkým charakteristiky uvedené v príslušných článkoch o týchto dvoh čeladiach.

Systematika[upraviť | upraviť zdroj]

Systém podľa APG IV (a APG III; názvy kládov nad čeľaďami sú podľa Lundberga) je takýto:

rad astrotvaré (Asterales):

 • nepomenovaný taxón:
  • čeľaď gekónovníkovité (Rousseaceae) - Poznámky: (i) Čeľaď gekónovníkovité tu zahŕňa aj to, čo je v iných systémoch čeľaď Carpodetaceae. (ii) Obsah čeľade gekónovníkovité bol staršie zaraďovaný do čeľade lomikameňovité (Saxifragaceae).
  • čeľaď zvončekovité (Campanulaceae) - Poznámky: (i) Čeľaď zvončekovité tu zahŕňa aj to, čo je v iných systémoch čeľaď lobelkovité (Lobeliaceae). (ii) Čeľaď zvončekovité definovaná podľa APG zodpovedá v niektorých starších systémoch radu zvončekotvaré (Campanulales) v užšom zmysle; v iných starších systémoch existuje naopak rad zvončekotvaré v širšom zmysle, ktorý zahŕňa okrem zvončekovitých a lobelkovitých aj ďalšie (väčšinou nižšie uvedené) čeľade, konkrétne typicky húsečníkovité, gudéniovité (vrátane Brunoniaceae), peľostrelkovité, klinovcovité (Sphenocleaceae; v APG sú klinovcovité pod ľuľkotvarými) a prípadne aj kalycerovité.
 • čeľaď húsečníkovité (Pentaphragmataceae) - Poznámka : Čeľaď húsečníkovivé bola staršie zaraďovaná do radu zvončekotvaré v širšom zmysle (pozri vyššie).
 • klád jadrové astrotvaré:
  • čeľaď peľostrelkovité (Stylidiaceae) - Poznámky : (i) Čeľaď peľostrelkovité tu zahŕňa aj to, čo je v iných systémoch čeľaď Donatiaceae. (ii) Do roku 2019 sa peľostrelkovité v rámci astrotvarých často umiestňovali vedľa vachtovitých. (iii) Čeľaď peľostrelkovité bola staršie zaraďovaná do radu zvončekotvaré v širšom zmysle (pozri vyššie).
  • klád APA :
   • čeľaď toropagovité (Alseuosmiaceae) - Poznámka: Obsah čeľade toropagovité bol staršie zaraďovaný do rôznych iných čeľadí, najmä do čeľadí vresovcovité (Ericaceae), zemolezovité (Caprifoliaceae), egrešovité (Grossulariaceae; v širšom zmysle, t.j. vrátane Escalloniaceae) alebo niekde k čeľadi eskalóniovité (Escalloniaceae).
   • čeľaď felinovité (Phellinaceae) - Poznámka: Obsah čeľade felinovité bol staršie zaraďovaný do čeľade cezmínovité (Aquifoliaceae).
   • čeľaď striebrolistovité (Argophyllaceae) - Poznámka: Obsah čeľade striebrolistovité bol staršie zaraďovaný sčasti pod eskaliónotvaré (Escalloniales) a sčasti pod drieňovité (Cornaceae).
  • klád MGCA:
   • čeľaď vachtovité (Menyanthaceae) - Poznámka: Obsah čeľade vachtovité bol staršie zaraďovaný pod horcotvaré (Gentianales).
   • čeľaď gudéniovité (Goodeniaceae) - Poznámky: (i) Čeľaď gudéniovité tu zahŕňa aj to, čo je v iných systémoch čeľaď Brunoniaceae. (ii) Čeľaď gudéniovité bola staršie zaraďovaná do radu zvončekotvaré v širšom zmysle (pozri vyššie).
   • čeľaď kalycerovité (Calyceraceae) - Poznámka: Čeľaď kalycerovité bola staršie zaraďovaná do radu zvončekotvaré v širšom zmysle (pozri vyššie) alebo do monotypického radu Calycerales.
   • čeľaď astrovité/ zložnokveté (Asteraceae, synonymum: Compositae) - Poznámky: (i) Čeľaď astrovité tu zahŕňa aj to, čo je v iných systémoch čeľaď čakankovité (Cichoriaceae) a čeľaď ambróziovité (Ambrosiaceae). (ii) Čeľaď astrovité definovaná podľa APG zodpovedala v niektorých starších systémoch radu astrotvaré (Astrales) v najužšom zmysle; ten sa skladal buď len z čeľade astrovité, alebo sa skladal z čeľadí astrovité (v najužšom zmysle) a čakankovité (a prípadne aj ambróziovité).

Rad astrotvaré (Astrales) celkovo môže byť v závislosti od autora a roku definovaný nasledujúcimi rôznymi spôsobmi (definície sú zoradené od najužšej po najširšiu):

 • ako astrotvaré v najužšom zmysle (vysvetlenie pozri vyššie), alebo
 • ako astrovité definované podľa APG + kalycerovité + gudéniovité, alebo
 • ako astrovité definované podľa APG + to, čo je vyššie označené ako zvončekotvaré v širšom zmysle, alebo
 • ako astrotvaré definované podľa APG (čiže tak ako sú uvedené vo vyššie uvedenom systém, čiže vyššie uvedených 11 čeľadí).

Prvé tri definície sú staršie, štvrtá je súčasná.

Zdroje tejto kapitoly: [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

 • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Astrotvaré
 • Spolupracuj na Wikidruhoch Wikidruhy ponúkajú informácie na tému Astrotvaré

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. DOPLNKY K SLOVENSKEJ BOTANICKEJ NOMENKLATÚRE. In: Slovenské odborné názvoslovie. 1955, č. 11, S. 330 https://terminologickyportal.sk/pdf/son/1955/SON_1955_11.pdf
 2. astrokveté. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar), diel VI., S. 10
 3. Order Asterales [online]. succulent-plant.com, [cit. 2020-08-03]. Dostupné online.
 4. KADEREIT, J. W. Asterales: Introduction and Conspectus. In: Kadereit J.W., Jeffrey C. (eds) Flowering Plants · Eudicots. The Families and Genera of Vascular Plants, vol 8. Springer, Berlin, Heidelberg. 2007 [1] S. 2
 5. Angiosperm Phylogeny Website [online]. mobot.org, [cit. 2020-08-03]. Dostupné online.
 6. Zdroje uvedené v článku Systém APG IV
 7. Lundberg, Johannes & Bremer, Kåre. (2003). A Phylogenetic Study of the Order Asterales Using One Morphological and Three Molecular Data Sets. Int. J. Plant Sci. 164. 553-578. 10.1086/374829. [2] (text na prvej strane)
 8. LUNDBERG, J. Chapter 10 - Asteraceae and relationships within Asterales (cca. 2009)[3]
 9. Cronquistov systém [4]
 10. Tachtadžianov systém [5]
 11. BARANEC, T. Systematická botanika. 2001 (úvodný základný systém)
 12. ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s. S. 57.
 13. Korbblütlerartige In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1
 14. astrovité; ambróziovité; čakankovité. In: Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975
 15. hvězdnicokveté. In: Malá československá encyklopedie II. S. 885