Baltimorova klasifikácia vírusov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Baltimorova klasifikácia

Baltimorova klasifikácia je systém používaný na klasifikáciu vírusov na základe typu ich genetickej informácie, resp. spôsobu syntézy mRNA (ktorá je translatovaná na ribozómoch hostiteľskej bunky). Autorom systému je David Baltimore.

Skupiny[upraviť | upraviť zdroj]

Existuje 7 hlavných skupín vírusových genómov:

 1. Skupina I – dsDNA vírusy – majú dvojvláknovú DNA (replikáciu a transkripciu katylazuje DNA-dependentná DNA polymeráza a DNA-dependentná RNA polymeráza)
  papilomavírusy, adenovírusy, herpesvírusy, poxvírusy, …
 2. Skupina II – ssDNA vírusy – majú jednovláknovú DNA, ktorá musí byť pred transkripciou doplnená na dsDNA
  parvovírusy, …
 3. Skupina III – dsRNA vírusy – majú dvojvláknovú RNA (prepis u RNA vírusov katalyzuje RNA-dependentná RNA polymeráza)
  reovírusy, …
 4. Skupina IV – (+)ssRNA vírusy – majú jednovláknovú RNA pozitívnej polarity, mRNA je teda totožná s genómom a genómová RNA môže hneď slúžiť na transláciu proteínov. Replikácia má 2 kroky: 1. prepis na celodĺžkovú RNA negatívnej polarity a 2. prepis na vlákno pozitívnej polarity. Počas replikácie vznikajú dsRNA medziprodukty.
  koronavírusy, pikornavírusy, flavivírusy, …
 5. Skupina V – (-)ssRNA vírusy – majú jednovláknovú RNA negatívnej polarity (mRNA má opačnú polaritu než genóm)
  rhabdovírusy, filovírusy, ortomyxovírusy, …
 6. Skupina VI – ssRNA-RT vírusy – majú jednovláknovú RNA, ktorú prepisujú na dsDNA reverznou transkripciou (sprostredkováva enzým vírusová RNA-dependentná DNA polymeráza). Ich dsDNA môže byť integrovaná do genómu bunky ako provírus pomocou enzýmu integrázy
  retrovírusy
 7. Skupina VII – dsDNA-RT vírusy – majú čiastočne dvojvláknovú a čiastočne jednovláknovú DNA, replikujú se prostredníctvom RNA medziproduktu (reverzná transkripcia)
  hepadnavírusy

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • KOSTRÁBOVÁ, Anna; PASTOREKOVÁ, Silvia; BETÁKOVÁ, Tatiana. Biosyntéza vírusov. Diel I. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2017. 135 s. Dostupné online. ISBN 978-80-223-4402-9. S. 16 – 21.