Bedřich (Čechy)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Bedřich alebo Fridrich (* okolo 1141, † 25. marec 1189) bolo české knieža (v r. 1172 – 1173 a 1178 – 1189) z rodu Přemyslovcov, najstarší syn Vladislava II. a Gertrúdy Babenberskej.

Nástup na kniežací stolec[upraviť | upraviť zdroj]

V r. 1160 sa stal olomouckým údelníkom a v r. 1162 bol spolu so strýkom Děpoltom veliteľom vojsk v bitke pri Miláne. Jeho otec, v snahe zaistiť mu nástupníctvo na kniežacom stolci, v roku 1172 sa vzdal titulu českého kniežaťa a Bedřicha menoval svojím nástupcom. Urobil tak však bez domácej voľby i bez súhlasu rímskeho kráľa. Synovia Soběslava I. Soběslav, Oldřich a Václav mali podľa starešníckeho princípu väčšie právo na kniežací stolec. Využili toho v roku 1173 na ríšskom sneme v Hermsdorfe. Dosiahli, aby bol Fridrich zbavený vlády. Po pobyte na cisárskom dvore odišiel do vyhnanstva.

Neskôr sa postavil na stranu rímskeho cisára Fridricha I. Barbarossu pri jeho jednaniach s pápežom Alexandrom III. v Benátkach v r. 1177.

Druhýkrát kniežaťom[upraviť | upraviť zdroj]

V roku 1178 využil pre Soběslava II. nepriaznivú situáciu (stratil podporu cisára Fridricha I. Barbarossu) a sám získal od cisára Čechy ako léno. Svoje postavenie bol nútený si pred Soběslavom uhájiť v bitke pri Bojisku 21.1.1179, v ktorej Soběslav utrpel porážku. Fridrich získal stolec, ale čoskoro sa ukázal ako veľmi nechopný panovník. Krajinu riadila viac jeho manželka Alžbeta Uhorská než on sám. Nedokázal si na svoju stranu získať ani predstaviteľov cirkvi. Zreteľne sa to prejavilo pri voľbe nového pražského biskupa v januári 1179, kedy ako kandidáta na dlhší čas uprázdnený biskupský stolec predstavila kňažná Alžbeta svojho favorita, kaplána Valentína (Vališa).

Všeobecná nespokojnosť s Fridrichovou vládou prepukla v lete 1182 do otvoreného boja. Fridrich bol zbavený trónu a vyhnaný z krajiny. Jeho miesto zaujal Konrád II. Oto. Fridrich utiekol na cisársky dvor. Cisár Fridrich I. Barbarossa v snahe upokojiť situáciu previedol zásadné zmeny v postavení českého štátu. Rozdelil ho na dve samostatné kniežatstvá, české a moravské, pričom Morava bola priamo podriadená cisárstvu. Čechy dostal Bedřich a Moravu Konrád. Rozdelenie však netrvalo dlho. Bedřich v roku 1185 v bitke pri Lodeniciach porazil Konráda a krajinu opäť zjednotil. Podľa zmluvy uzavretej v Kníne sa Konrád stal moravským údelným kniežaťom.

Kríza kniežatstva[upraviť | upraviť zdroj]

V r. 1186 sa začali spory Bedřicha s bratrancom, pražským biskupom Jindřichom Břetislavom. V r. 1187 dosiahla kríza Bedřichovej vlády, ale i českého štátu vrchol, keď sa Jindřich Břetislav stal ríšskym kniežaťom a jeho majetky sa tak dostali pod bezprostrednú právomoc ríše. Bedřich však napriek všetkým stratám stál verne po boku Fridricha I. Barbarossu a v r. 1188 plánoval pod jeho vedením zúčastniť sa krížovej výpravy. Zámer mu však prekazila smrť.

Po smrti bol pochovaný vo svätovítskej katedrále. Na základe predchádzajúcich zmlúv sa jeho nástupcom stal Konrád Oto.

Rodinné pomery[upraviť | upraviť zdroj]

Bedřich mal za manželku dcéru uhorského kráľa Gejzu II. Alžbetu (*?, † 12.1. po 1189), s ktorou mal šesť detí:

  • Vratislav (*?, † pred 1181)
  • Žofia (*?, † 24.5.1195), manžel Albrecht I. Meißenský (* 1158, † 1195)
  • Helena (* okolo 1164, †?), manžel Peter Komnenos, syn byzantského cisára Manuela I.
  • Oľga (*?, † 21.7. pred 1162/1163)
  • Margaréta (*?, 28.7. pred 1183)
  • Ľudmila (* 1170, † 4.8.1240), 1. manžel Albrecht z Bogenu († 1198), 2. manžel Ľudovít I. Bavorský (* 1173, † 1231)

Genealógia[upraviť | upraviť zdroj]

Vladislav I.
† 12. apríl 1125
  Richenza z Bergu
* asi 1095
† 27. september 1125
  Leopold III. Babenberský
* 1073
† 15. november 1136
  Anežka Sálska
* 1072
† 24. september 1143
         
     
  Vladislav II.
* asi 1110
† 18. január 1174
  Gertrúda Babenberská
* asi 1118
† 8. apríl 1150
 
     
   
Alžbeta Uhorská
† 12. január po 1189
OO   asi 1157
Bedřich
* okolo 1141/2
† 25. marec 1189
                   
                   
                       
Vratislav
† 1180
Žofia
† 1195
Helena Oľga
† asi 1163
Margaréta
† asi 1183
Ľudmila
† 1240

Panovnícke pomery[upraviť | upraviť zdroj]


Bedřich
Vladárske tituly
Predchodca
Vladislav II.
České knieža
11721173
Nástupca
Soběslav II.


Bedřich
Vladárske tituly
Predchodca
Soběslav II.
České knieža
11781189
Nástupca
Konrád II. Oto