Preskočiť na obsah

Bernská dohoda o ochrane literárnych a umeleckých diel

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel je medzinárodná zmluva uzavretá roku 1886 vo švajčiarskom Berne, ktorá zaistila medzinárodný význam autorských práv. Pred uzavretím tejto dohody bežne štáty neuznávali autorské práva cudzích štátnych príslušníkov. Dohoda zaistila jednotný minimálny základ pre ochranu týchto práv vo všetkých štátoch, ktoré dohodu podpísali.

Bernská dohoda bola mnohokrát doplnená a upravená: 1908 (Berlín), 1928 (Rím), 1948 (Brusel), 1967 (Štokholm) a 1971 (Paríž). Slovenská republika sa zúčastňuje Dohovoru od roku 1921 a parížskym znením je viazaná od 11. apríla 1980.

Od roku 1967 sa jej správou zaoberá Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO).

Obsah[upraviť | upraviť zdroj]

Ide o tradičný autorskoprávny dohovor, ktorý určuje členským štátom povinnosť ochrany autorského práva aspoň na minimálnej úrovni zakotvenej v dohovore. Zároveň obsahuje výhrady v prospech národných úprav pre oblasti výslovne uvedené v dohovore, napr. výnimky z výlučného práva autora, rozsah pôsobnosti autorského zákona na diela úžitkového umenia, zásadu teritoriality, podľa ktorej sa ochrana práv duševného vlastníctva riadi právnou úpravou štátu, kde sa ochrana uplatňuje. Dohovor obsahuje aj pravidlo porovnávania trvania ochrany, podľa ktorého ochrana nepresiahne trvanie ustanovené v štáte pôvodu diela. Táto zásada však bola prelomená prijatím smernice Rady a Európskeho parlamentu č. 93/98/EHS.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Dôvodová správa k autorskému zákonu č. 618/2003 Z.z.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]