Preskočiť na obsah

Botanika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Biodiverzita

Botanika (zriedkavo: fytológia, zastarano: rastlinopis;gr. botané = rastlina) je odbor z biologického vedného systému, ktorý študuje život rastlinných organizmov. Je to systematická veda. Kladie dôraz na odlišnosti a zvláštnosti organizmov. Zatrieďuje sa do teonomických jednotiek. Príslušník odborník sa volá botanik (resp. fytológ, zastarano rastlinopisec).

Delí sa na viacero disciplín:

  • algológia – študuje sinice a riasy
  • anatómia – veda o vnútornej stavbe tela organizmu.
  • cytológia – skúma bunky, prípadne jednotlivé bunkové organely.
  • dendrológia – študuje stromy a iné dreviny.
  • fyziológia rastlín – skúma životné procesy prebiehajúce v tele rastlín.
  • histológia – skúma stavbu a funkciu pletív
  • morfológia – skúma vonkajšiu stavbu a tvar tela organizmov a jeho jednotlivé časti.
  • organológia – skúma vnútornú stavbu organizmov a ich funkciu.
  • taxonómia (systematika) – zaoberá sa triedením organizmov do kategórií (taxónov) na základe ich fylogenetickej príbuznosti.