Chorvátska socialistická republika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Územie Chorvátskej socialistickej republiky
Štátna vlajka

Chorvátska socialistická republika alebo Socialistická republika Chorvátsko bola jedna zo 6 zväzových republík, ktoré tvorili Juhoslovanskú socialistickú federatívnu republiku. Hlavné mesto Chorvátskej socialistickej republiky bol Záhreb.

Predchodcom Chorvátskej socialistickej republiky bola Chorvátska ľudová republika. Táto vznikla na konci 2. svetovej vojny ako časť obnovenej Juhoslávie. Partizáni vyčlenili hranice podľa rozmiestnenia chorvátskeho obyvateľstva. Územie sa skladalo z predvojnových bánovín, a to zo Sávskej (dnešná Slavónia), západnej časti Primorskej (dnešná Dalmácia), a východnej časti Zetskej (dnešná enkláva). Taktiež sem spadala východná časť severného Talianska, ktorá bola husto obývaná chorvátskym (a slovinským) obyvateľstvom a bola v priebehu rokov 19501955 odovzdaná Juhoslávii (dnešná Istria).

Chorvátska SR vznikla v roku 1963 transformáciou a premenovaním Chorvátskej ľudovej republiky.

V 70. a najmä v 80. rokoch si Chorvátska socialistická republika chcela vynútiť väčšiu samostatnosť v rámci Juhoslávie, no udalosti len skomplikovali nie veľmi dobré vzťahy medzi Srbmi a Chorvátmi (Srbi sa cítili byť kľúčovým národom v Juhoslávii, Chorváti utláčaní). Nasledoval ozbrojený konflikt, ktorého výsledkom bolo osamostatnenie a vytvorenie Chorvátska, čo spôsobilo vojnu v Chorvátsku.

Osamostatnením Chorvátska sa začal rozpad Juhoslávie a najkrvavejšia vojna na území Európy od 2. svetovej vojny.