Cyril Dudáš

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prof. ThDr. Cyril Dudáš (* 8. február 1910, Zeleneč – † 10. január 1982, Bratislava); slovenský novotomistický filozof, teológ a pedagóg.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Gymnázium absolvoval a teológiu začal študovať v rodisku, štúdium teológie dokončil v Olomouci, kde bol 5. 7. 1935 vysvätený za kňaza. Po získaní doktorátu teológie roku 1938 pôsobil ako profesor náboženstva v Novom Meste nad Váhom a na prvom štátnom gymnáziu v Bratislave. V roku 1941 prešiel na Rím. kat. bohosloveckú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave, kde prednášal kresťanskú sociológiu, filozofiu, mravouku a morálnu teológiu, a to od roku 1947 ako docent a od roku 1950 ako profesor, nepretržite až do roku 1982. Bol členom Mierového hnutia katolíckeho duchovenstva a následne Mierového združenia Pacem in terris. V rokoch 1953 – 1963 bol dekanom Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave. Pochovaný je v rodisku. Dudáš prispieval mnohými článkami i vedeckými štúdiami najmä do týchto časopisov a novín: Duchovný pastier, Kultúra, Katolícke noviny, Smer, Filozofický sborník, Sociologický sborník, Verbum a Nová práca. Je autorom vyše stovky vedeckých odborných a duchovno-výchovných štúdií, ako aj desiatich knižných diel a skrípt.

Dielo (výber)[upraviť | upraviť zdroj]

 • De V. T. reflexu in epistola ad Galatas (dizertácia). Trnava, 1938.
 • Hľadanie absolútna. Štúdia z filozofie náboženstva. Bratislava, 1942.
 • Náboženský svetonáhľad. Učebnica pre najvyšší ročník stredných a odborných škôl. Trnava, 1943.
 • Očistec. In: Smer, 1942, č. 9.
 • Áno, morálne imponovať! In: Nová práca, 1945, č. 5.
 • Od Potopy k Betlehemu. In: Nová práca, 1945, č. 8.
 • Pesimizmus vykúpených. In: Nová práca, 1946, č. 7 – 8.
 • Problém rovnosti. Štúdia zo sociálnej etiky. Košice, 1946.
 • Potrebujeme mravné devízy. In: Nová práca, 1947, č. 2, s. 65 – 70.
 • Osoba a osobnosť. In: Nová práca, 1947, č. 3, s. 129 – 135.
 • Láska a chudoba. In: Nová práca, 1947, č. 12.
 • Svedectvo filozofovo (E. Rádl). In: Nová práca, 1947, č. 6, s. 341 – 346.
 • (rec.): J. Richter: Socializmus a křesťanství. In: Nová práca, 1947, č. 6, s. 389 – 391.
 • Korene našej kultúry. In: Nová práca, 1947, č. 11, s. 657 – 661.
 • Láska a chudoba, In: Nová práca, 1947, č. 12, s. 727 – 732.
 • Veríme v právo. In: Nová práca, 1948, č. 1.
 • Primum vivere... In: Nová práca, 1948, č. 2.
 • Elementa philosophica christianae, Bratislava, 1958.
 • Conceptus theologiae moralis. Bratislava, 1960 (1966).
 • Syntéza pravdy a činu. In: Duchovný pastier, 1968, č. 1.
 • Sociálno-morálna angažovanosť. In: Duchovný pastier, 1969, č. 1.
 • Morálne zlo v manželskom akte. In: Duchovný pastier, 1969, č. 7.
 • Hlavné zásady katolíckej morálky, Bratislava, 1969.
 • Verím v život večný. In: Katolícke noviny, 1968, č. 44.
 • Morálna istota v pastoračnej praxi. In: Duchovný pastier, 1969, č. 2.
 • Morálna teológia I, II. Bratislava, 1969
 • Hlavné zásady katolíckej morálky. Bratislava, 1969.
 • O nemenných zásadách. Bratislava, 1976.
 • Heslá. In: Malý teologický lexikon, Trnava, 1977.
 • Úvod do teológie, Bratislava, 1980.

O ňom[upraviť | upraviť zdroj]

 • JAMNÍK, E.: (rec.): Cyril Dudáš: Problém rovnosti, 1946. In: Verbum, 1947, č. 10, s. 559 – 562.
 • (rec.): GAŠPAREC, J.: C. Dudáš: Problém rovnosti. In: Nová práca, 1947, č. 8, s. 509 – 510.
 • Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii Bratislavae 1936 – 1986, Trnava, 1986, s. 82 – 83.
 • Slovenský biografický slovník I. Martin,, 1986, s. 516 – 517.
 • MÜNZ, T.: In: Filozofia, 1994, č. 7, s. 440 – 442.
 • DUDÁŠ, Cyril. In: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Lúč, 2000. 852 s. ISBN 80-7114-300-6. S. 269 – 271.
 • Biografický lexikón Slovenska II. Martin, 2004, s. 359.
 • TONDRA, F.: Pozoroval svet, učil filozofiu i morálnu teológiu. In: Katolícke noviny, 2010, č. 6, s. 15.
 • LETZ, J.: Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy, 2010, s. 135 - 137, 148 - 149, 311 - 312.