Daň z príjmov (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Daň z príjmov je v slovenskom práve súhrnné resp. spoločné označenie pre daň z príjmov fyzickej osoby (do roku 2003 "daň z príjmov fyzických osôb") a daň z príjmov právnickej osoby (do roku 2003 "daň z príjmov právnických osôb", neformálne sa nazýva aj "daň zo zisku").

Tieto dve dane, resp. dve súčasti jednej dane, sú upravené v spoločnom zákone (v súčasnosti zákon č. 595/2003 Z.z., predtým zákon č. 366/1999 Z.z. a predtým zákon č. 286/1992 Zb.), ktorý má názov "Zákon o dani z príjmov" (do roku 2003 "Zákon o daniach z príjmov"), ale v texte od začiatku rozlišuje spomenuté dve dane. V mnohých iných krajinách sú spomenuté dve dane spracované v rozdielnych predpisoch pod rôznymi názvami, hoci inak fungujú podobne ako na Slovensku (napr. v USA - Federal income tax vs. Corporate tax, Nemecko a Rakúsko - Einkommenssteuer vs. Körperschaftssteuer, Francúzsko - impôt sur le revenu vs. impôr sur les sociétés a pod.). Často platí, že v doslovnom preklade sa ako "daň z príjmov" v zahraničí označuje iba daň z príjmu fyzickej osoby.

Daň z príjmov bola zavedená k 1. januáru 1993 federálnym zákonom č. 286/1992 Zb., kedy nahradila dovtedajšiu:

Podrobnosti pozri v článkoch: