Dečko Uzunov

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dečko Uzunov (*22. február 1899 – † 26. apríl 1986) bol bulharský maliar. Narodil sa v roku 1899 v meste Kazanlak. Študoval na Mníchovskej akadémii u profesora Karla von Maara. Štúdium ukončil roku 1924 v Sofii u profesora Stefana Ivanova. Neskôr, po menovaní za profesora Umeleckej akadémie v Sofii, zastával celý rad vedúcich, odborných a spoločenských funkcií – bol rektorom umeleckej akadémie, riaditeľom Bulharskej národnej galérie, pracoval na poste predsedu Zväzu bulharských umelcov, bol členom Európskej akadémie pre vedu, umenie a literatúru. Vystavoval v Bulharsku aj v zahraničí. Medzinárodná organizácia UNESCO ho vyhlásila za osobnosť roku 1999. Dečko Uzunov zomrel v roku 1986.

Umelecké smerovanie Dečka Uzunova zasiahlo oblasť monumentálnej, ako aj aplikovanej tvorby, venoval sa ilustrátorstvu, priestorovým kompozíciám a iným smerom. Je autorom mnohých súborov obrazov, ktoré stvárnil prostredníctvom malieb a grafík rôznymi čistými aj kombinovanými technikami, medzi ktorými sú zastúpené akvarely, kresby ceruzou a fixkou, perokresby, pastely atď. Sú to rôzne kompozície, náčrty obrazov, scény z každodenného života, krajinky, skice portrétov. V Uzunovovej tvorbe zaujímajú osobitné a charakteristické postavenie farebné kresby realizované technikou akvarelu. Aj prostredníctvom nich sa mu podarilo vo svojich dielach sprítomniť bulharský folklór, ako aj rozmanitosť a farebnú krásu bulharských ľudových krojov.