Preskočiť na obsah

Deň pracovného pokoja

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok pracujúcich v týždni, a sviatky.

Podľa Zákonníka práce prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne, a to po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom. V deň nepretržitého odpočinku v týždni možno zamestnancovi nariadiť len tieto nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch:

  • naliehavé opravárske práce
  • nakladacie a vykladacie práce
  • inventúrne a uzávierkové práce
  • práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu
  • práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach
  • práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva
  • kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat
  • naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín

Vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa. To však nevylučuje možnosť dohody zamestnávateľa so zamestnancom, že bude vykonávať prácu, ktorá nespadá pod tieto výnimky.[1]

Na pracoviskách s nočnými zmenami sa začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá.

Zoznam dní pracovného pokoja určuje zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.

Dni pracovného pokoja na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam sviatkov na Slovensku

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. AION CS s.r.o., S-EPI, s.r.o.. Sviatok v pracovnoprávnych vzťahoch podľa Zákonníka práce [online]. mzdovecentrum.sk, [cit. 2018-04-30]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]