Preskočiť na obsah

De Sitterov vesmír

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

de Sitterov vesmír je kozmologický model homogénneho a izotropného kvázistacionárneho vesmíru (kozmológia), v ktorom sa predpokladá kladná hodnota kozmologickej konštanty (λ > 0) a prázdny, plochý, euklidovský priestor bez zakrivenia (k = 0). Priebeh expanzie v de Sitterovho vesmíru je exponenciálny, rýchlosť expanzie trvale vzrastá. Krivka závislosti faktora škály R od času nemá prirodzený začiatok a bude pokračovať neobmedzene podľa vzťahu R(t) = eHt, kde H je Hubblova konštanta. Metrika de Sitterovho vesmíru tvorí základ aj pre stacionárny model vesmíru podľa teórie steady state. Táto teória však predpokladá nepretržitý vznik hmoty z ničoho, kým de Sitterov vesmír je celkom bez hmoty. Tento model má už len historický význam, ale závažné je to, že naň prechádza limitne v čase t >> ∞ každý model vesmíru, v ktorom sa predpokladá kladná hodnota kozmologickej konštanty λ, s neobmedzeným vzrastaním faktora škály R. Sformuloval ho W. de Sitter v roku 1917.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.