Der Judenstaat

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Titulný list prvého vydania.

Der Judenstaat : Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage (v preklade z nem. „Štát Židov“ resp. „Židovský štát : Pokus o moderné riešenie židovskej otázky“) je brožúra napísaná rakúsko-uhorským novinárom židovského pôvodu Theodorom Herzlom a vydaná 14. februára 1896 vo Viedni.[1] Herzl v knihe analyzoval postavenie Židov žijúcich v Európe. Konštatoval, že zatiaľ čo mnohí majetnejší Židia sú vystavení hnevu más obyvateľstva, chudobní Židia žijú v biede a zúfalstve a židovská stredná trieda, remeselníci a živnostníci, sa často stretáva s nedôverou a nepriateľskými výrokmi ako „nekupujte od Židov“. Predpokladal, že k úpadku protižidovských nálad v spoločnosti nedôjde a preto ako jediné východisko pre Židov, ak sa chcú vyhnúť antisemitizmu, našiel založenie si vlastného štátu (pozri Židovský štát).[1] Podľa jeho neskorších vyjadrení, Dreyfusova aféra ho presvedčila o nevyhnutnosti tohto riešenia.[2]

Herzl oponoval vtedy prebiehajúcej činnosti sionistických skupín, ktoré vytvárali židovské osady na území Palestíny, súčasti Osmanskej ríše, keďže argumentoval, že takáto „postupná infiltrácia“ Židov povedie k obavám domáceho obyvateľstva, ktoré požiadajú vládu o zastavenie židovskej imigrácie. Za nevyhnutnú podmienku ďalšej imigrácie do Palestíny preto pokladal suverénne resp. autonómne postavenie,[3] preto sa usiloval o získanie podpory u osmanskej vlády.[4]

Pôvodné vydanie bolo adresované rodine Rotschildovcov, hoci barón Edmond de Rotschild odmietol Herzlov návrh, obávajúc sa, že to ohrozí Židovskú diaspóru (pretože štáty, ktorých občanmi boli Židia, by mohli pochybovať o ich patriotizme) a židovské osady vytvorené skupinou Chovevej CionErec Jisraeli.[5]

Kniha je pokladaná za jedno z najvýznamnejších diel raného sionizmu a podnietila hnutie za vytvorenie židovského štátu, ktoré sa obracalo na politických lídrov európskych štátov v snahe získať ich podporu pre túto myšlienku. Výsledkom bolo založenie Svetovej sionistickej organizácie na Prvom sionistickom kongrese 29. – 31. augusta 1897 v Bazileji vo Švajčiarsku.[1] Jej hlavným programovým cieľom bolo založenie židovského štátu v Palestíne.[6][7]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b c Der Judenstaat. In REICH, Bernard – GOLDBERG, David H. Historical Dictionary of Israel. 3rd ed. Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, [2016]. ISBN 9781442271845, p. 136.
  2. Dreyfus, Alfred (1859–1935). In REICH, Bernard – GOLDBERG, David H. Historical Dictionary of Israel. 3rd ed. Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, [2016]. ISBN 9781442271845, p. 142.
  3. HERZL, Theodor. The Jewish State. Translated by Sylvie d'Avigdor. London : 1986, p. 95. Pozri The Jewish State (1896 translation) § The Jewish Question.
  4. FRIEDMAN? Isaiah. Herzl, Theodor. In Berenbaum, Michael – Skolnik, Fred (eds.). Encyclopaedia Judaica. 2nd ed. Vol. 9. Her-Int. Detroit : Macmillan Reference USA, 2007, p. 63.
  5. PASACHOFF, Naomi. Great Jewish Thinkers : Their Lives and Work. Springfield, New Jersey : Behrman House, 1992. ISBN 0-87441-529-2, p. 97.
  6. Herzl, Theodor (1860–1904). In REICH, Bernard – GOLDBERG, David H. Historical Dictionary of Israel. 3rd ed. Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, [2016]. ISBN 9781442271845, p. 237.
  7. Herzl, Theodor (1860–1904). In MEDOFF, Rafael – WAXMAN, Chaim I. Historical Dictionary of Zionism. 2nd ed. Lanham, Maryland : The Scarecrow Press, 2008. ISBN 0-8108-5958-0, p. 99-100.

Odporúčaná literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]