Diskusia:Koeficient tepelnej vodivosti

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Spojenie[upraviť kód]

Aké sú teda argumenty pre spojenie? Kniha KALČÍK, Jozef; SÝKORA, Karel. Technická termomechanika. Vyd. 1. Praha : Academia, 1973. 540 s. S. 400. „súčiniteľ tepelnej vodivosti“ volá „tepelná vodivosť“, čo je informácia, ktorá už v článku je a rozhodne to dôvod na spojenie nie je. Vasiľ (diskusia) 23:32, 16. október 2018 (UTC)


Myslím si, že články Tepelná vodivosť a Súčiniteľ tepelnej vodivosti majú byť spojené pod jeden článok Tepelná vodivosť. Ak si lepšie prečítate článok o súčiniteli, tak sa tam hovorí aj o tepelnej vodivosti ako takej, lebo sa to ani príliš oddeliť nedá (v žiadnej inojazyčnej wiki to nemajú oddelené, slovenská je zase v niečom iná). Podotýkam, že Wikipédia nie je slovník, ale encyklopédia.

Zaroveň chcem podotknúť, že článok Tepelná vodivosť tváriaci sa ako rozlišovačka odkazuje len na jednu stránku a to je Súčiniteľ tepelnej vodivosti.

Samozrejme dôležité sú zdroje, ktoré nemám problém doložiť:

  • Kalčík, J.; Sýkora, K.: Technická termomechanika. 1. vyd. Praha: Academia, 1973. S. 400
  • Pavelek M a kol.: Termomechanika. Brno: VÚT, 2011. S. 152
  • Dionýz Ilkovič: Fyzika 1. S. 406

@Peko, Pelex, Human, Jetam2, Lalina: Existuje nejaký (neslovníkový) argument, prečo to má byť oddelené do dvoch článkov?

Ad Vasiľ: Argument je práve ten, že ten článok Tepelná vodivosť, nemá byť rozlišovačka, a preto nespĺňa kritéria na minimálny článok a má byť spojená s týmto článkom. Dôvod, že „súčiniteľ tepelnej vodivosti“ sa nazýva „tepelná vodivosť“, rozhodne dôvod na oddelenie nie je. Zjavne tento spor sami nerozhodneme, preto by sa k tomu mali vyjadriť iní redaktori.

Podľa tejto logiky by som mal vytvoriť rozlišovačku internet, kde by som napísal ako jeden význam celosvetová sieť a ako druhý, že je to skrátené/hovorové označenie pre samotné pripojenie k internetu (Máš internet?). Veď je predsa úplne normálne, že súvisiace pojmy k hlavnému pojmu sa prirodzene píšu ako sekcie v jednom článku a až keď je to vhodné, tak sa vytvorí nový článok.

Daevid (diskusia) 01:24, 17. október 2018 (UTC)

Tepelná vodivosť je fyzikálna vlastnosť, súčiniteľ tepelnej vodivosti je kvantitatívny opis tejto schopnosti. Rozhodne nejde o to isté. Ak by si písal v článku o súčinitele tepelnej vodivosti informácie o elektrónovej a fonónovej zložke tepelnej vodivosti asi by to pôsobilo dosť nepatrične. Dva zo zdrojov, ktoré si doložil (Kalčík; Sýkora a Ilkovič), nič z tvojich hypotéz nedokazujú. Ilkovič na s. 406 opisuje vedenie tepla a rovnicu pre mernú tepelnú vodivosť. Kalčík a Sýkora s. 400 píšu o Fourieovom zákone, tepelnej vodivosti pevných, kvapalných a plynných látok a potom o vodivosti kovov. Takže minimálne 2 zdroje píšu dačo iné ako tvrdíš. Vasiľ (diskusia) 07:30, 17. október 2018 (UTC)

Kvantitatívny opis schopnosti patrí do článku o schopnosti.--Jetam2 (diskusia) 08:18, 17. október 2018 (UTC)

Neviem, aké hypotézy mám dokazovať, lebo ja som žiadne nevyslovil. Spor nie je o faktoch, ale o štruktúre Wikipédie. Zdroje sú v tomto prípade len ako podporný prostriedok pre tú štruktúru. S tvojim tvrdením "Tepelná vodivosť je fyzikálna vlastnosť, súčiniteľ tepelnej vodivosti je kvantitatívny opis tejto schopnosti." plne súhlasím, len si myslím, že to patrí do jedného článku.

Naopak to čo spravil teraz IP, že doplnil do rozlišovačky Tepelná vodivosť odkaz na vedenie tepla je riadny nezmysel. Je to čisto akcia na truc, keď som poukázal, že to ani nebola skutočná rozlišovačka. V každom prípade to by chcelo zdroj, kde sa tvrdí, že tepelná vodivosť (vlastnosť - schopnosť viesť teplo) a vedenie tepla (ako dej) s stotožňujú. Sú to dve rozdielne veci a je dobré, že sú oddelené (v princípe by aj tu mohol byť len jeden hlavný článok vedenie tepla a tepelná vodivosť ako sekcia, ale to by bolo príliš dlhé). Spomenutie elektrónovej a fonónovej zložky tepelnej vodivosti neprináša nič nové, veď to je len princíp vedenia tepla v tuhých látkach. Veď práve aj súčiniteľ (ako kvantitatívny opis) pozostáva z týchto dvoch zložiek, takže spomenúť to by nepatričné nebolo. V každom prípade ja chcem článok Tepelná vodivosť, kde bude súčiniteľ ako sekcia, takže aj tento argument je mimo.

Ešte k tým zdrojom. Ilkovič spomína mernú tepelnú vodivosť (súčiniteľ) a na s. 408 to zamieňa s tepelnou vodivosťou a to isté na s. 409. Kalčík píše o tepelnej vodivosti pevných, kvapalných a plynných látok a v texte už používa len súčiniteľ, ktorý nazýva tepelná vodivosť. No toto všetko už vieme, to slúži len na potvrdenie previazanosti týchto pojmov, prečo patria do jedného článku. Ten rozdiel stačí spomenúť v úvode článku, tak ako je štvrtá veta v článku cs:Tepelná vodivost. Daevid (diskusia) 05:57, 18. október 2018 (UTC)

Po prvé: Technická poznámka - V systéme wikipédie vznikla nejaká chyba, prestalo byť možné neprihlásený akokoľvek editovať túto diskusiu (hoci som tu prvýkrát), vypisuje to údajný vandalizmus. Po druhé: Heslovite, lebo toto nie je diskusia, ale tragikomédia: 1. Myslenie v intenciách typu "akcia na truc" nádherne ukazuje, čo si za "editora". Podľa seba súdim teba. Ale nie to je nič nové, že? 2. Rozlišovačka nie je ozajstná rozlišovačka? Text rozlišujúci významy a majúci štandardnú úpravu rozlišovacej stránky nie je rozlišovačka? Si si tým istý? Alebo si chcel povedať: Rozlišovačka, ktorá sa mi nehodí do krámu, nie je rozlišovačka? Porozmýšľaj. Je to veľmi zložité. ..A aké “kritériá na minimálny článok”?? To je rozlišovačka a nie je článok. 3. Presne tak ako je rozlišovačka teraz sa nachádza NAPRÍKLAD v Technickom slovníku naučnom a Malej československej encyklopédii (tam dokonca dvakrát v dvoch rôznych článkoch, aby čitateľ nemal ani najmenšie pochybnosti, že to sú dve rôzne veci). Čiže na rozdiel od iných rozlišovačiek, tu sa dokonca dá odzdrojovať celý text a štruktúra CELEJ rozlišovačky priamo v dvoch priam vzorových encyklopédiách. Pričom také niečo ani nie je potrebné, lebo normálne stačí vždy zdroj na každú položku rozlišovačky. Ale, áno, autori tých encyklopédií (tí doktori, kandidáti vied atď.) sú všetko somári a píšu nezmysly, ty vieš lepšie, lebo si si pozrel internet. Ešteže existujú tie "internety", čo by sme si bez nich počali. 4. Odkaz zo "schopnosti vedenia tepla" na článok "vedenie tepla" (ešte k tomu v podobe "pozri POD") je nezmysel? Naozaj? Schopnosť niečo robiť a robenie niečoho nemá vôbec nič spoločné a nepatrí do jedného článku? Ale zato 1 (slovom: jeden) z viacerých "ukazovateľov" nejakej veličiny musí byť bezpodmienečne v jednom článku spolu s tou veličinou? Ukazovateľ je to isté ako to čo meriame? Prečo? Lebo ako si uviedol, ty to "chceš"? Takže už ste pokročili do ďalšieho levelu - rozhodovať bude tvoje "chcenie" a ostatné nejako obkecáme....A takto pospájame všetky články z kategórie Fyzika alebo aj z iných kategórií?... 5. "Pozri POD" je to isté ako "pozri", čiže to isté ako "rovná sa"? Aj toto je zaujímavý názor.6. Bez ohľadu na predchádzajúci bod môžem s potešením oznámiť, že dokonca náhodou existuje aj encyklopedický zdroj (skôr dva), kde je to stotožnené s vedením tepla tak ako hore požaduješ (hoci - ako hovorím - tá rozlišovačka to zatiaľ vôbec nestotožňuje). 7. Výraz tepelná vodivosť má minimálne ešte ďalší význam (dokopy asi 4). Nie je problém to tam pridať a odzdrojovať, ale žiaľ podaktorí ľudia majú aj normálne civilné zamestnanie (na rozdiel od niektorých druhých, ktorí tu trávia celé dni pod desiatkami sockpuppetov, ktoré sa tvária, že sú úplne rôzni redaktori, že?). 8. Ešte k prvému príspevku: Ak článok o súčiniteli obsahuje (podľa teba) niečo, čo nie je špeciálne o súčiniteli ale o vedení tepla, tak to treba presunúť do vedenia tepla a nie kvôli tomu ničiť rozlišovačku. 9. Takisto ešte k prvému príspevku: Odkazy na iné wiki sú po prvé irelevantné (nie sú to zdroje), po druhé v tomto prípade nevhodné preto, lebo napríklad v nemčine sa ten súčiniteľ volá doslova naozaj primárne (aj keď nie výlučne)"tepelná vodivosť" a v angličtine je v názve slovo "konduktivita", ktoré vo fyzike odborne znamená primárne (aj keď nie výlučne) "merná vodivosť" (aj napríklad v elektrine a aj v slovenčine to je tak), čiže v oboch jazykoch je to neporovnateľné so slovenčinou. 10. Pokiaľ ide o tú literatúru, k tomu sa zrejme vyjadrí Vasiľ. Ja len poznamenávam, že by bolo vhodné, aby aj vykrúcanie malo nejaký systém. Zhrniem čo sa stalo: Najprv si tu uviedol odkazy na nejakú literatúru (pričom o skutočne vhodnej literatúre o danej téme samozrejme ako vždy nemáš ani páru), bolo ti vysvetlené, že v nich nie je nič, čo by akokoľvek vyvracalo správnosť textu rozlišovačky. A to ti bolo vysvetlené správne. Na to si teraz urýchlene zmenil argument a naraz tvrdíš, že vlastne tie odkazy na literatúru sú nič, lebo "Spor nie je o faktoch, ale o štruktúre Wikipédie". O "previazanosti" pojmov totiž nik nepochyboval a nik (ani RS) netvrdil(a) opak. Je samozrejmé, že v učebnici bude nejaký ukazovateľ preberaný pod nadpisom veličiny, ktorú meria a je samozrejmé, že nejako previazané sú všetky pojmy fyziky a aj mimo nej (skoro všetky články wikipédie by sa napríklad dali uviesť ako podkapitoly článku atóm - dôvod: previazanosť). Takže toto nie je žiaden argument.). Otázka je, načo si teda tú literatúru hore vôbec uviedol. Som si však istý, že v tvojom svete je toto všetko perfektne logické. Tento systém logiky a vyjadrovania sa v diskusiách neodradzuje príčetných redaktorov od editovania. Je to všetko v najlepšom poriadku. Len tak ďalej. Blahoželám. Dočdočdočdoč (diskusia) 11:53, 18. október 2018 (UTC)

Začnem od konca, ja sa neznížim k prízemným ad hominem argumentom typu "príčetný redaktor", čitateľ si sám utvorí názor. Niekto si dovolil siahnúť ti na tvoju obľúbenú hračku (rozlišovacie stránky), tak teraz celý tvoj prípevok je prešpikovaný osobnými invektívami. Keby to nebolo také priehľadné, stále len tie isté argumenty: sockpuppeti, "redaktor", internety, no a samozrejme zrkadlíš argumenty, ktoré boli voči tebe niekedy použité. Už ani nekomentujem to, že sa tu bavím s niekym, kto sa zámerne anonymizuje. Zbytočná rozlišovačka je pseudorozlišovačka. Podľa Wikipédia:Rozlišovacia stránka "Rozlišovacia stránka je navigačná pomôcka obsahujúca zoznam iných článkov, ktoré by mohli mať rovnaký názov". Odkaz na jednu stránku nie je zoznam. Celé roky to tak bolo, a zrazu keď dám návrh na spojenie, tak dobehneš a pripojíš tam odkaz, ktorý tam nepatrí. Zámerne sa tváriš, že nechápeš môjmu argumentu s minimálnym článkom. Nasledovný manipulatívny obrat sa len tak nevidí:

4. Odkaz zo "schopnosti vedenia tepla" na článok "vedenie tepla" (ešte k tomu v podobe "pozri POD") je nezmysel? Naozaj? Schopnosť niečo robiť a robenie niečoho nemá vôbec nič spoločné a nepatrí do jedného článku? Ale zato 1 (slovom: jeden) z viacerých "ukazovateľov" nejakej veličiny musí byť bezpodmienečne v jednom článku spolu s tou veličinou? Ukazovateľ je to isté ako to čo meriame? Prečo? Lebo ako si uviedol, ty to "chceš"? Takže už ste pokročili do ďalšieho levelu - rozhodovať bude tvoje "chcenie" a ostatné nejako obkecáme....A takto pospájame všetky články z kategórie Fyzika alebo aj z iných kategórií?...

Za prvé som uviedol, že teoreticky by to v jednom článku mohlo byť, ale bolo by to príliš dlhé. Za druhé mi podsúvaš, niečo, čo som nenapísal. Odkaz zo "schopnosti vedenia tepla" na článok "vedenie tepla" je samozrejme v poriadku, len v inom kontexte, nie v RS. Bez problémov ten odkaz môže (a má byť) v článku Tepelná vodivosť, hovorí sa tomu hypertextová encyklopédia. Ten odkaz môže byť hneď v prvej vete, ako je v en:Thermal conductivity. Ak sa nebavíme o obsahu, ale o forme, tak majú tvoje zdroje s rozlišovačkami rovnakú váhu, ako moje dve encyklopédie, kde žiadna rozlišovačka nie je. Zároveň ostatné wiki v tomto prípade môžu slúžiť ako inšpirácia. Formy encyklopédii majú mnoho variantov, nikde nie je napísané, že to musí byť ten, ktorý presadzuješ. Robert Besancon: The Encyclopedia of Physics. Spinger, 1990. s. 556. Tu je hlavný článok až "Heat transfer". Rozlišovačky sú technická záležitosť, zdroje slúžia na citáciu obsahu. K tomu, ktorá literatúra je vhodná sa radšej ani nebudem vyjadrovať, lebo ja som uviedol odborné (a veľmi kvalitné) zdroje a ty len všeobecné. K tým ostatným jazykom, stačí sa pozrieť na českú a poľskú wiki. V mojom prvom príspevku som nikde nevyvracal text, ktorý v tej pseudorozlišovačke bol napísaný, preto moje zdroje nemali čo vyvracať, ako som uviedol už vo svojom druhom príspevku. Aby som tom zhrnul, nevieš mi dať vecný argument, prečo má zostať zachovaná tá rozlišovačka. Každopádne, tieto nezmyselné rozlišovačky by sa mali postupne rušiť. Daevid (diskusia) 05:22, 19. október 2018 (UTC)

Až teraz registrujem, že tu pribudla "odpoveď" (myslel som, že to počká, kým neprídu edity). Rozlišovacia stránka samozrejme zbytočná nie je, čo bude najlepšie vidieť, len čo ju doplním. Len pre pochopenie, s kým tu máme tu česť (a to si pozrieme len jeho posledných pár dní a budeme ignorovať jeho sockpuppety): https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prestup_tepla&action=history (demonštratívny vandalizmus od začiatku, odstraňovanie šablóny pracuje sa a podobne). A na tie ostatné demonštratívne nepravdy a nezmysly hore, ktoré sú len na zakrytie absolútnej neznalosti tak tematiky ako encyklopédií ako aj wikipédie samotnej ako aj slovenskej terminológie, snáď zareagujem tiež, hoci je to úplne zbytočné. Zaujímavé je, že dotyčný hore dostal nasilu veľmi slušnú odpoveď (pravdivá by voči jeho osobe znela úplne inak), ale jemu ešte aj to pripadá ako obrovský útok, ktorý odôvodňuje (ako vždy) mesačné pomsty toho typu ako ich spustil práve teraz. Na bojové hry sú určené iné webové lokality, možno by bolo vhodné sa informovať. 2A02:AB04:3C0:6D00:EC48:BE8:D5B4:5256 20:27, 24. október 2018 (UTC)