Diverzifikácia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Diverzifikácia je štandardná metóda riadenia a limitovania investičného rizika. Rozdelením celej investície medzi väčší počet menších investícií sa zníži angažovanosť a riziko plynúce z jednej konkrétnej investície. Investície, ktoré sa skombinujú do rôznych aktív, ktoré navyše spolu minimálne korelujú, vedú k výnosom s podstatne nižšou volatilitou a celkovým nižším rizikom.

Oblasť diverzifikácie[upraviť | upraviť zdroj]

Diverzifikácia sa vyskytuje vo všetkých ľudských činnostiach, (v poľnohospodárstve, priemysle, službách), hlavne však v ekonomike. V poľnohospodárstve ide napríklad o pestovanie niekoľkých druhov plodín. V prípade, že by jeden druh neuspel, druhý čiastočne pokryje straty, ktoré sú nižšie a vďaka zisku z druhej plodiny aj únosnejšie.

Diverzifikácia marketingu[upraviť | upraviť zdroj]

Diverzifikácia v marketingu znamená rozširovanie podnikateľských aktivít do podobných či úplne odlišných odborov.
Príkladom prvého môže byť, keď mliekareň rozšíri výrobu o čokoládové výrobky alebo prikúpi sódovkáreň (Nestlé), alebo keď letecká továreň (SAAB) alebo zbrojovka (Zbrojovka) začne vyrábať aj automobily či automobilka (Rolls-Royce) letecké motory.
Príkladom druhého môže byť, keď elektrostrojárenská firma založí kapitálovú divíziu (GE), keď firma pre výrobu elektronických spotrebičov kúpi filmové štúdio a hudobné vydavateľstvo (Sony), alebo výrobca lietadla a zbraní založí softvérovú divíziu (Dassault).

Diverzifikácia v investičnom sektore[upraviť | upraviť zdroj]

V investičnom sektore sa diverzifikuje podľa:

 • typu a druhu investície (ETF, podielové fondy, komodity, akcie, dlhopisy, forex, Managed Futures)
 • oblasti investície (telekomunikácie, energetika, aké meny proti ktorým)
 • miesta investície (napr. akciový trh v Číne alebo "relatívne" bezpečnejšie európske a americké trhy)
 • spôsobu investície (koľko a s kým - dôležitá je voľba obchodníka s cennými papiermi, prípadne brokera)
 • času investície (napríklad po krachu, kedy sa očakáva rast jednotlivých titulov)

Diverzifikácia portfólia[upraviť | upraviť zdroj]

Investor musí pri investovaní akceptovať určitú úroveň rizika, pretože budúce peňažné toky jednotlivých aktív sú neisté. Je veľa zdrojov rizika, ale za základné je možné považovať:

 • Úrokové riziko: v dôsledku zmien hladiny úrokových mier sa menia výnosy aktív. Pri raste úrokových mier ceny aktív klesajú.
 • Trhové riziko: v dôsledku kolísania samotného trhu sa menia výnosy aktív. Trhovému riziku sú vystavené všetky aktíva, hoci primárne ovplyvňuje ceny akcií.
 • Inflačné riziko: ovplyvňuje reálny výnos jednotlivých aktív. Vysoká inflácia môže myť za následok záporné miery výnosu.
 • Podnikateľské riziko: je dôsledkom špecifických problémov jednotlivých odvetví alebo podnikov.
 • Finančné riziko: je spojené s využívaním cudzieho kapitálu pri financovaní podnikateľských aktivít.

Vo všeobecnosti rozlišujeme dva druhy rizika:

 1. Systematické riziko: vyplýva z celkového vývoja ekonomiky a jednotlivých makroekonomických veličín. Za jeho najdôležitejšie prvky sa považuje riziko zmeny úrokových sadzieb, trhové riziko a inflačné riziko
 2. Nesystematické riziko: Za nesystematické riziko sa považuje podnikateľské riziko alebo finančné riziko. Ide o riziko, ktoré priamo vyplýva z hospodárenia a činnosti.

Trh neodmeňuje investora za znášanie nesystematického rizika, pretože na rozdiel od systematického rizika ho možno eliminovať vhodnou alokáciou investície do portfólia aktív.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

 • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Diverzifikace na českej Wikipédii.