Easy Mind System

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Easy Mind System (používa sa skratka EMS) je systém kódov slúžiaci na označovanie mačiek podľa exteriérových znakov. Jeho základnou vlastnosťou je jednoduchosť. EMS platí od 1. januára 1991 pre uznané plemená mačiek FIFe. Každé plemeno má presne vymedzené kombinácie prípustných exteriérových znakov. Každý jedinec má svoje označenie v EMS kóde.

Štruktúra kódu[upraviť | upraviť zdroj]

Tabuľka 1 – Štruktúra kódu
Štruktúra kódu: 111 (2)(3)(40)(41)(42)(43)(45)(46) Poznámka
1 Tri veľké písmená kódu plemena a
2 Jedno malé písmeno kódu zafarbenia srsti b
3 Jedno malé doplnkové písmeno kódu depigmentácie srsti (tiping) c
4 Dvojčíslie skupinových kódov exteriérových znakov d
40 Kódy bielej škvrnitosti: 01, 02, 03, 04, 09 e
41 Kódy stupňa depigementácie srsti (tiping): 11, 12 f
42 Kódy typu kresby v srsti: 21, 22, 23, 24, 25 g
43 Kódy zníženej intenzity pigmentácie srsti: 31, 32, 33 h
45 Kódy stupňa skrátenia chvosta (u plemena Manx): 51, 52, 53, 54 j
46 Kódy sfarbenia očí: 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 k
47 Kódy tvaru uší: 71, 72, 73 l
Poznámky a vysvetlivky
a Označenie známeho plemena je povinné. Na označenie neuznaného plemena sa používa znak X. Neuznané krátkosrsté plemená majú kód XSH a polodhlosrsté a dlhosrsté neuznané plemená zas XLH. FIFe rozlišuje:
 1. plemená mačiek uznaných FIFe
 2. plemená mačiek (dosiaľ, či natrvalo) neuznaných FIFe

Kódy plemien mačiek nájdete v tabuľke 2.

b Kód zafarbenia srsti sa neuvádza iba u plemien s jediným uznaným zafarbením srsti (napr. ruskej modrej). U plemien s rôznymi farebnými variantmi rozlišujeme vo všeobecnosti:
 1. 10 odtieňov základného sfarbenia: kódy n, a, b, c, d, e, o, p
 2. 6 odtieňov korytnačinového sfarbenia: kódy f, g, h, j, q, r
 3. 1 biele sfarbenie: kód w

Konkrétny odtieň sfarbenia mačky sa môže líšiť vplyvom depigmentácie (napr. u siamskej mačky sa čierne sfarbenie mení na sfarbenie s tmavohnedými odznakmi (tzv. seal-point)). Kódy zafarbenia srsti sú uvedené v tabuľke 3.
Biele sfarbenie je u mačky dominanté a pôsobí epistaticky, takže maskuje prejav akéhokoľvek pigmentu v srsti. Mačka s bielymi škvrnami má v srsti vždy aspoň malú časť úplne pigmentovanú.
V prípade, že sa farba srsti nedá zistiť, nahradí kód sfarbenia písmeno x. Ak farba srsti nie je u daného plemena povolená, písmeno x sa pridá pred kód sfarbenia.

c Kód depigmentácie srsti (tipingu) sa uvádza len tam, kde má zmysel. Vo všeobecnosti rozoznávame depigmentáciu srti v odtieňoch:
 1. strieborný (doplnkový kód s)
 2. zlatý (doplnkový kód y)

Kódy depigmentácie srsti sú uvedené v tabuľke 4.A. Ak nie je doplnkový kód konkretizovaný dvojčíslom kódu depigmentácie, ide o dymový tiping.

d Dvojčíslie skupinových kódov sa uvádzajú tam, kde sú pre úplnú identifikáciu mačky nevyhnutné. Definujú podrobnejšie exteriérové vlastnosti (napr. bielu škvrnitosť) – tabuľka 4B, stupeň depigmentácie – tabuľka 4C, typ kresby v srsti – tabuľka 4D, zníženie intenzity pigmentácie srsti – tabuľka 4E, stupeň skrátenia chvostu – tabuľka 4F a sfarbenie očí – tabuľka 4G.
e Kódy bielej škvrnitosti vyjadrujú počet, veľkosť a umiestnenie bielych škvŕn v srsti. Rozoznávame:
 1. bielu škvrnitosť typu van (kód 01)
 2. bielu škvrnitosť typu harlekýn (kód 02)
 3. bielu škvrnitosť typu bikolor (kód 03)
 4. bielu škvrnitosť typu mitted (kód 04)
 5. bielu škvrnitosť typu snowshoe (kód 05)
 6. bielu škvrnitosť nešpecifikovanú (kód 09)

Typy bielej škvrnitosti 1., 2. a 3. sa líšia veľkosťou a rozsahom bielych škvŕn a zaradením mačky do príslušného typu sa riadi štandardom plemena konkrétnej mačky. Typ 4. označuje biele škvrny, ktorých výskyt je typický pre špeciálne plemená, napr. Ragdoll, alebo Birma. Biela škvnitosť tohto typu je obvykle viazaná na umiestnenie škvŕn v presne určených miestach na povrchu tela (napr. biele ponožky na tlapkách).
Pre biele škvrny na krku, tzv. medailónik, nie je kód stanovený, pretože takéto škvrny sa spravidla považujú za chybu. Biele škvrny na brade u mačiek tzv. divokého sfarbenia sú tolerované, pretože ide o plemenný znak.
Typ 5. označuje nešpecifickú bielu škvrnitosť u plemien, kde je povolená (mainská mývalia mačka, nórska lesná mačka a sibírska mačka).
Kód bielej škvrnitosti sa uvádza len v prípadoch, keď nevyplýva toto sfarbenie zo štandardu plemena.

f Kódy označujúce stupeň depigmentácie sa viažu na plemená, u ktorých je uplatnený kód označujúci strieborný, alebo zlatý tiping (pozri poznámku c).

Rozoznávame depigmentáciu:

 1. tieňovaná (shaded) (kód 11), nižší stupeň depigmentácie, pri ktorej je chlp zbavený pigmentu približne v 1/3 dĺžky od korienku.
 2. závojová (shell) (kód 12), vyšší stupeň depigmentácie, pri ktorej je chlp zbavený pigmentu približne v 7/8 dĺžky od korienku, čiže je zafarbený len konček chlpu. Takto pigmentovaná mačka sa môže javiť ako biela.

Depigmentácia sa prejavuje aj u mačiek s kresbou a jednofarebných jedincov bez kresby.

g Kód kresby v srsti vyjadrujú konkrétny typ kresby. Rozlišujeme:
 1. srsť bez kresby (non- aguti)(bez kódu)
 2. srsť s kresbou nešpecifikovanou (kód 21): kód sa používa pre akúkoľvek kresbu, ktorá sa nedá identifikovať kvôli jej nejasnosti, či neúplnosti (typické pre siamské mačky)
 3. srsť s kresbou mramovovanou (blotched) (kód 22)
 4. srsť s kresbou tigrovanou (mackerel) (kód 23)
 5. srsť s kresbou bodkovanou (spotted) (kód 24)
 6. srsť s tikingom (ticked tabby) (kód 25)

Niekedy býva problematické jednoznačne určiť, či má, alebo nemá mačka v srsti kresbu správne a plne vyjadrenú (najmä u červených a krémových mačiek) a preto nemusí byť kód vždy plne smerodajný.

h Kód zníženej intenzity pigmentácie je charakteristický pre plemennú skupinu barmských (kód 31) a siamských mačiek (kód 33), pre birmy (kód 33) a tiež pre neuznané tonkinské mačky (kód 32). Rozlišujeme tri stupne zosvetlenia:
 1. barmské depigmentácia (burmese) (kód 31) spôsobuje mierne zosvetlenie farebných odtieňov (najmarkantnejšie je zosvetlenie z čiernej na hnedú)
 2. tonkinská depigmentácia (tonkinese) (kód 32) spôsobuje stredné zosvetlenie farebných odtieňov
 3. siamská depigmentácia (siamese) (kód 33) – zafarbenie s odznakmi – spôsobuje silné zosvetlenie farebných odtieňov, pričom výrazne zafarbené zostávajú iba koncové časti tela, odznaky (points), zatiaľ čo ostatné časti tela sú biele. Siamska depigmentácia je typickým prejavom akromelanizmu.

Kód sa uvádza výlučne u plemien, u ktorých je potrebný k úplnej identifikácii, zásadne sa vypúšťa z kódov označujúcich barmské, siamské, balinézske mačky a birmy, kde sa považujú za prirodzené.

j Kód stupňa skrátenia chvosta patrí plemenu Manx. Pre ostatné plemená vrátane japonského bobtaila je bezvýznamný.
k Kódy zafarbenia očí sa uvádzajú len u plemien, kde sa viaže sfarbenie očí s farbou srsti. Plemená, ktoré majú povolené len jednu farbu očí, sa kód neuvádza.
l Kódy tvaru uší sa neuvádzajú u plemien, ktoré majú povolený len jeden typ uší.

Kódy plemien[upraviť | upraviť zdroj]

Tabuľka 2 – Kódy plemien
Kód Plemeno Poznámka
Plemená uznávané FIFe
ABY Abesínska mačka Habešské zafarbenie aj kresba
BAL Balinézska mačka Dlhosrstá forma siamskej mačky
BEN Bengálska mačka -
BML Burmila -
BRI Britská mačka -
BUR Barmská mačka Znížená intenzita pigmentácie
CHA Kartúzska mačka Iba modrý variant
CRX Cornish Rex Povolené všetky sfarbenia
DRX Devon Rex Povolené všetky sfarbenia
DSP Don Sphynx Ruská bezsrstá mačka
EUR Európska mačka -
EXO Exotická mačka Krátkosrstá forma perzskej mačky
GRX German Rex Povolené všetky sfarbenia
JBT Japonský bobtail Skrátený chvost a skrútený do uzla
KBL Kurilejský bobtail dlhosrstý -
KBS Kurilejský bobtail krátkosrstý -
KOR Korat Výlučne modrá farba
MAN Manx Bezchvostá mačka
MCO Mainská mývalia mačka -
NFO Nórska lesná mačka  – 
OCI Ocicat  – 
ORS Orientálna mačka  – 
PER Perzská mačka Dlhosrstá
RAG Ragdoll -
RUS Ruská modrá Výlučne modrá farba
SIA Siamská mačka -
SIB Sibírska mačka -
SOK Sokoke -
SOM Somálska mačka Sfarbenie a kresba abesínskej mačky
SPH Sphynx Kanadská bezsrstá mačka
TUA Turecká angora  – 
SNO Snowshoe -
TUV Turecká van -
Plemená neuznané FIFe
ABL non Americký bobtail dlhosrstý -
ABS non Americký bobtail krátkosrstý -
ACL non Americká Curl dlhosrstá -
ACS non Americká Curl krátkosrstá -
AMS non Americká krátkosrstá -
AMW non Americká hrubosrstá (wirehair) -
ASL non Ázijská dlhosrstá -
ASS non Ázijská krátkosrstá -
BOL non Bombajská dlhosrstá -
BOS non Bombajská krátkosrstá -
BRX non Česká kučeravá mačka (Bohemian Rex) Šľachtí sa z perzskej mačky a vystavuje sa v Česku v rámci šľachtenia nového plemena
CEY non Cejlonská mačka -
CLS non California sprangled -
CYM non Cymric Dlhosrstá Manx
MCK non Munchkin -
NEB non Nebelung Dlhosrstá Ruská modrá, iba modrý variant
SFL non Škótska klapouchá dlhosrstá mačka -
SFS non Škótska klapouchá krátkosrstá mačka -
SIN non Singapura -
SRL non Selkirk Rex dlhosrstá -
SRS non Selkirk Rex krátkosrstá -
STE non Sterling -
SYL non Seychelská dlhosrstá mačka -
SYS non Seychelská krátkosrstá mačka -
THA non Thajská mačka -
TIF non Tiffany -
TOL non Tonkinská mačka dlhosrstá -
TOS non Tonkinská mačka krátkosrstá -

Kódy sfarbenia srsti[upraviť | upraviť zdroj]

Tabuľka 3 – Kódy sfarbenia srsti
Kód Farba
a modrá
b čokoládová
c lilavá
d červená
e krémová
f čiernokorytnačinová
g modrokorytnačinová
h čokoládovokorytnačinová
j lilavokorytnačinová
n čierna (základná farba, seal, ruddy)
o škoricová, červenohnedá (sorrel, cinnamon)
p plavá (fawn)
q škoricovokorytnačinová
r plavokorytnačinová
w dominantne biela
s strieborná (aguti), dymová (bez aguti), strieborný tiping
y zlatá, zlatý tiping
x neuznané, alebo neidentifikovateľné sfarbenie
var označenie krátkosrstej mačky nesúcej genetickú vlohu pre dlhosrstosť

Kódy exteriérových znakov[upraviť | upraviť zdroj]

Tabuľka 4 – Kódy exteriérových znakov
Kód Znak
4A Kódy bielej škvrnitosti
01 biela škvrnitosť typu van
02 biela škvrnitosť typu harlekýn
03 biela škvrnitosť typu bikolor
04 biela škvrnitosť typu mitted
05 biela škvrnitosť typu snowshoe
09 nešpecifikovaná biela škvrnitosť
4B Kódy depigmentácie srsti
11 tieňovaná (shaded) depigmentácia v asi 1/3 dĺžky chlpu od korienka
12 závojová (shell) depigmentácia v asi 7/8 dĺžky chlpu od korienka
4C Kódy depigmentácie
31 barmská pigmentácia srsti (burmese)
32 tonkinská pigmentácia srsti (tonkinese)
33 siamská pigmentácia srsti (siamese)
4D Kódy skrátenia chvosta
51 Manx rumpy – bezchvostá
52 Manx rumpy riser – nepatrne predĺžená chrbtica
53 Manx stumpy – kýpeť chvosta
54 Manx longie – s chvostom
4D Kódy sfarbenia očí
61 modré oči
62 oranžové oči
63 nerovnako sfarbené oči (odd eyes) (napr. jedno oko modré, druhé oranžové
64 zelené oči
65 barmsky žlté oči
66 tonkinsky tyrkysové oči
67 siamsky modré oči
4E Kódy tvaru uší
71 rovné uši
72 sklopené uši
73 vytočené uši

Príklady[upraviť | upraviť zdroj]

Tabuľka 5 – 2 Príklady
Kód Význam
1. príklad
PER ny 22 EMS označenie jedinca
PER plemeno (Perzská mačka)
ny kód farby srsti (čierna a zlatá)
22 exteriérové znaky (mramorovaná srsť)
2. príklad
MCO a 09 22 EMS označenie jedinca
MCO plemeno (Mainská mývalia mačka)
a kód farby srsti (modrá)
09 exteriérové znaky (nešpecifikované biele škvrny)
22 exteriérové znaky (mramorovaná srsť)

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]