Ekosystémové služby

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Ekosystémové služby (staršie pre lesy: celospoločenské funkcie lesa)[chýba zdroj] sú „benefity ktoré obyvatelia získavajú z ekosystémov – priame a nepriame príspevky ekosystémov k ľudskému blahobytu“.[1] 

Charakteristika[upraviť | upraviť zdroj]

Na konci 70. rokov Walter E. Westman prvýkrát zdôraznil výhody, ktoré prírodné ekosystémy poskytujú ľudskej spoločnosti, definované ako „služby prírody“.[2] Neskôr bol zavedený pojem „ekosystémové služby“ vo vedeckej a rozhodovacej komunite s cieľom poukázať na prínosy, ktoré príroda poskytuje ľudskej spoločnosti.[3] Ekosystémové služby lesa predstavujú benefity lesov vo vzťahu k ochrane biodiverzity, vody, ľudskému bytiu, či prispôsobeniu a zmierneniu klimatických zmien.[4] Ľudia využívajú konkrétne tovary a služby, ktoré im poskytujú lesné ekosystémy. Niektoré tieto benefity z lesa sa dajú priamo ekonomicky vyčísliť a následne sú aj voľne obchodovateľné (napríklad drevoprodukčná funkcia lesa). Na druhej strane je veľké množstvo prínosov z lesa (napr. produkcia čistého vzduchu, vody, vytváranie priestoru na rekreáciu, vplyv na zdravie, atď.), ktoré výrazne ovplyvňujú úroveň a kvalitu života obyvateľstva. Tieto výhody pre ľudí sú v peňažnom vyjadrení veľmi ťažko merateľné, je ich ale potrebné zahrnúť do celkového hodnotenia lesného hospodárstva.  Práve definovaniu a hodnoteniu ekosystémových služieb lesa sa začína venovať veľká pozornosť či už na európskej  resp. národnej úrovni, napríklad aj realizáciou vedecko-výskumných projektov, podporovaných aj agentúrou APVV.

Medzi ekosystémové služby patria[5]:

  • služby zabezpečenia: potrava, drevo, voda a ďalšie
  • regulačné služby: regulácia kvality vody, klímy, povodní, a pod.
  • kultúrne služby: napr. rekreácia
  • podporné služby: tvorba pôdy, kolobeh živín, fotosyntéza a ďalšie.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. European Union, 2014, [cit. 2020-01-18]. Dostupné online.
  2. How Much Are Nature's Services Worth? [online]. science.sciencemag.org, [cit. 2020-01-30]. Dostupné online.
  3. EHRLICH, Paul R.; EHRLICH, Anne H.. Extinction (The Causes and Consequences of the Disappearance of Species). [s.l.] : Ballantine Books, 1983. 384 s. ISBN 978-0-345-33094-9.
  4. Sarvašová Z., Šálka J., Dobšinská Z., Šterbová M., Kulla L., Sarvaš M., Báliková K., Výboštok J.: Nové prístupy k ekosystémovým službám lesa. Les/Letokruhy 2019, s. 23
  5. ASH, Neville; BLANCO, Hernán; GARCIA, Keisha; BROWN, Claire. Ecosystems and Human Well-Being (A Manual for Assessment Practitioners). [s.l.] : Island Press, 2010. 264 s. ISBN 978-1-59726-711-3.

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]