Entalpia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Entalpia (H) je veličina, ktorou sa vyjadruje obsah energie látok zúčastnených na reakcii prebiehajúcej za nezmeneného tlaku.

Tepelný efekt chemickej reakcie pri stálom tlaku sa rovná zmene entalpie (∆H), čiže rozdielu entalpií produktov a entalpií východiskových látok. V termochemických rovniciach vyjadrujeme ňou reakčné teplo (v J.mol-1, častejšie v kJ.mol-1).

Entalpia spolu s vnútornou energiou sú tzv. stavové funkcie, sú to veličiny, pri ktorých nemôžeme určiť ich hodnotu, ale iba ich zmenu.

Je to extenzívna stavová veličina. Závisí od počiatočného a konečného stavu. Ide o súčet vnútornej energie a vonkajšej mechanickej práce. Ak je výsledná entalpia kladná, ide o endotermickú reakciu. Ak je záporná, ide o exotermickú reakciu.

Špecifická entalpia[upraviť | upraviť zdroj]

V technickej praxi je vhodné uvažovať jednotky vztiahnuté na 1 kg pracovnej látky. Preto sa používa špecifická entalpia, ktorá so označuje ako h ale aj ako i. Jednotku má J.kg-1.

kde

  • H — je entalpia skúmanej látky (J)
  • m — je hmotnosť skúmanej látky (kg)