Entalpia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Entalpia (H) je veličina, ktorou sa vyjadruje obsah energie látok zúčastnených na reakcii prebiehajúcej za nezmeneného tlaku. V technickej literatúre sa označuje písmenom i.

Tepelný efekt chemickej reakcie pri stálom tlaku sa rovná zmene entalpie (∆H), čiže rozdielu entalpií produktov a entalpií východiskových látok. V termochemických rovniciach vyjadrujeme ňou reakčné teplo (v J.mol-1, častejšie v kJ.mol-1).

Entalpia spolu s vnútornou energiou sú tzv. stavové funkcie, sú to veličiny, pri ktorých nemôžeme určiť ich hodnotu, ale iba ich zmenu.

Je to extenzívna stavová veličina. Závisí od počiatočného a konečného stavu. Ide o súčet vnútornej energie a vonkajšej mechanickej práce. Ak je výsledná entalpia kladná, ide o endotermickú reakciu. Ak je záporná, ide o exotermickú reakciu.