Preskočiť na obsah

Entalpia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Entalpia (H) je veličina, ktorou sa vyjadruje obsah energie látok zúčastnených na reakcii prebiehajúcej za nezmeneného tlaku.

Tepelný efekt chemickej reakcie pri stálom tlaku sa rovná zmene entalpie (∆H), čiže rozdielu entalpií produktov a entalpií východiskových látok. V termochemických rovniciach vyjadrujeme ňou reakčné teplo (v J.mol-1, častejšie v kJ.mol-1).

Entalpia spolu s vnútornou energiou sú tzv. stavové funkcie, sú to veličiny, pri ktorých nemôžeme určiť ich hodnotu, ale iba ich zmenu.

Je to extenzívna stavová veličina. Závisí od počiatočného a konečného stavu. Ide o súčet vnútornej energie a vonkajšej mechanickej práce. Ak je výsledná entalpia kladná, ide o endotermickú reakciu. Ak je záporná, ide o exotermickú reakciu.

Špecifická entalpia[upraviť | upraviť zdroj]

V technickej praxi je vhodné uvažovať jednotky vztiahnuté na 1 kg pracovnej látky. Preto sa používa špecifická entalpia, ktorá so označuje ako h ale aj ako i. Jednotku má J.kg-1.

kde

  • H — je entalpia skúmanej látky (J)
  • m — je hmotnosť skúmanej látky (kg)