Environmentálna geológia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Environmentálna geológia je veda zaoberajúca sa geologickými podmienkami existencie a rozvoja ľudskej spoločnosti a jej spätných vplyvoch na geologické prostredie[1]. Patrí medzi aplikované geologické vedy. Má interdisciplinálne postavenie na rozhraní viacerých geologických odborov ako je inžinierska a ložisková geológia ale tiež environmentalistiky. Súvisí tiež podstatnou mierou s ďalšími prírodnými, technickými a socioekonomickými vedami. Jej úlohou je podieľať sa na starostlivosti o racionálne využívanie geologického prostredia v súlade s koncepciou trvalo udržateľného rozvoja. Environmentálno-geologický pohľad by mal byť dôležitý pri posudzovaní využívania geopotenciálov a prevencii geobariér.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Hrašna, M., Fendeková, M., Šucha, V., 2002; Úvod do štúdia environmentálnej geológie. Univerzita Komenského, Bratislava, 86 s.