Ester (biblická postava)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ester a Mordochaj (Aert de Gelder)

Ester (perzské meno židovskej panny zvanej Hadasa) je hlavná postava Knihy Ester Starého zákona.

Kniha Ester vznikla asi medzi 4. a 1. storočím pred Kr. a grécky preklad koncom 2. stor. pred Kr. Kniha je (nepresná) historická novela. Slúži na zdôvodnenie židovského sviatku purim (púrím).

Židovka Ester je chovanica Mordochaja zo Susanu, ktorá sa stáva manželkou perzského kráľa Ahasvera (= Achašveroša = Xerxesa I., 5. stor. pred Kr.). Mordochajovi je aj prisúdené autorstvo.

Mordochaj odhalí sprisahanie proti kráľovi a tým zachráni kráľovi život. Kráľ mu za to dá malý dar. Mordochaj ale nechce pokľaknúť pred kráľovým vezírom Hámanom, lebo je presvedčený, že klaňať sa má iba Bohu.

Vezír Háman z pomsty navedie kráľa, aby dal vyvraždiť všetkých Židov. Napíše v kráľovom mene výnos, že v celej Perzskej ríši majú miestni ľudia vyvraždiť Židov v presne stanovený deň. Tento deň Háman stanovil lósom (lós = púrím).

Ester sa to dozvie, modlí sa a pôsti, a potom sa odváži ísť ku kráľovi (zvyk, že kráľovná a ostatní dvorania môžu ísť za kráľom, len keď ich on vyzve, inak riskujú život). Až vtedy sa kráľ dozvedá, že aj Ester je Židovka a že Mordochaj, človek, ktorý zachránil kráľa, je tiež Žid. Kráľ odsúdi Hámana a vezírom sa stane Mordochaj. Hámana obesia na šibenici, ktorú dal postaviť Mordochajovi.

Mordochaj s kráľom napísali nový výnos, v ktorom dovoľujú Židom pomstiť sa na svojich nepriateľoch. Židia sa krvavo pomstia. Deň víťazstva je vyhlásený za deň radosti - Púrím.

Ester vo filme[upraviť | upraviť zdroj]

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]