Preskočiť na obsah

Finančná nezávislosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Finančná nezávislosť je pojem všeobecne používaný pre stav, kedy má subjekt také finančné príjmy ktoré pokrývajú všetky jeho potrebné výdavky. V základnom význame ide o stav, keď finančné prostriedky subjektu umožňujú, že si nechá vyplácať rentu, ktorá mu stačí na pokrytie nevyhnutných výdavkov bez nutnosti vyvíjania ďalších aktivít. Ide teda o dosiahnutie dostatočného pasívneho príjmu.

V reálnom ekonomickom prostredí dochádza k inflácii. Je teda nutné, aby šlo o stav kedy čerpaná renta môže rásť rýchlosťou úmernou inflácii a tak bola zachovaná podmienka pokrytia nevyhnutných výdavkov do budúcnosti.

V širšom význame sa používa finančná nezávislosť vo viacerých súvislostiach. Príkladom je finančná nezávislosť cirkvi od štátu, alebo finančná nezávislosť potomkov od rodičov. Z týchto prípadov sa vymedzuje finančná nezávislosť len voči konkrétnemu subjektu a je potrebná nutnosť výkonu ekonomických aktivít. Tento článok ďalej popisuje základný význam pojmu finančnej nezávislosti.

Cesty k finančnej nezávislosti[upraviť | upraviť zdroj]

K finančnej nezávislosti vedú teoreticky dve cesty. Pretože ide o rozdiel príjmov a výdavkov, možno pracovať na oboch týchto položkách:

  1. Prvou cestou je cesta redukcie nákladov. Túto cestu nemožno v dnešnom svete použiť samostatne, pretože určité zdroje nutné pre život už nie sú voľne dostupné.
  2. Druhou cestou je budovanie príjmovej strany. Teda ide o akumuláciu aktív a optimalizáciu ich využitia tak, aby bola naplnená podmienka dosiahnutia dostatočnej renty vrátane pokrytia vplyvu inflácie.

Potenciálne zdroje pasívnych príjmov[upraviť | upraviť zdroj]

Na začiatku každého z pasívnych príjmov stojí nejaká investícia, hoci nemusí ísť o investíciu finančnú. V niektorých prípadoch môže ísť o investíciu, ktorú urobil niekto skôr a na subjekt bol následne vzniknutý príjem prevedený napríklad dedičstvom, alebo inou cestou.

Druhy investícií

Pasívne príjmy vzniknuté z predchádzajúcich investícií[upraviť | upraviť zdroj]

Následný výpočet možných pasívnych príjmov nie je úplný. Navyše je vždy nutné brať do úvahy, že aj tieto príjmy podliehajú rôznemu zdaneniu podľa platných zákonov.

  • Prenájom nehnuteľností a ďalšieho zainvestovaného majetku
  • Dividenda z akcií, dlhopisov a pod.
  • Úroky z vkladov a poskytnutých pôžičiek
  • Autorské honoráre z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva
  • Autorské honoráre z diel literárnych, umeleckých a vedeckých
  • Prenájom profesionálnej alebo akademickej kvalifikácie
  • Doživotná renta alebo dôchodok poskytnutá iným subjektom
  • Príjmy z rastu ceny predchádzajúcich investícií

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Finanční nezávislost na českej Wikipédii.