Frézovanie

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Frézovanie s chladiacou emulziou.

Frézovanie je mechanické obrábanie materiálu frézami na frézovačke. Frézovanie je spôsob mechanického trieskového obrábania, pri ktorom hlavný rezný pohyb je rotačný pohyb frézy a nositeľom posuvu je obrobok.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Je určené hlavne na opracovanie rovinných a obrábanie tvarových plôch. Pri frézovaní hlavný rezný pohyb vykonáva nástroj (fréza) a obrobok vykonáva pohyb do rezu. Pri frézovaní sa prierez triesky mení v dôsledku cykloidnej trajektórie rezného pohybu nástroja, tým sa mení hodnota reznej sily na reznej hrane. Výsledná rezná sila závisí na počte zubov a ich okamžitej polohe.

Frézovanie je postupné odoberanie materiálu viacklinovým nástrojom vo forme triesky, pričom hlavný pohyb je otáčavý a koná ho nástroj: posuv koná obrobok alebo nástroj spravidla v smere kolmom k osi nástroja.

Rozdelenie[upraviť | upraviť zdroj]

 • Valcové frézovanie. Rezné kliny sú rozložené len po valcovom povrchu frézy. Os otáčania nástroja je rovnobežná s obrábanou plochou. Patrí sem i delenie frézovaním. Valcové frézovanie sa ďalej delí na
  • Súbežné frézovanie. Otáčanie frézy (hlavný rezný pohyb) je totožné so smerom posuvu.
  • Protibežné frézovanie. Otáčanie frézy (hlavný rezný pohyb) je opačné oproti smeru stroja.
Súbežné frézovanie
Protibežné frézovanie
  • Symetrické frézovanie - os otáčania frézy je kolmá na os posuvu.
  • Nesymetrické frézovanie - os otáčania frézy zviera s osou posuvu iný uhol ako 90°.
 • Čelné frézovanie. Rezné hrany sú rozložené na čele nástroja, čiže na ploche kolmej na os frézy. Os otáčania frézy je kolmá na obrobenú plochu.
 • Kombinované. Rezné kliny sú rozložené aj na čele aj na obvode frézy.