Trieska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Pozri aj trieska horniny.

Trieska je:

  • v drevospracujúcom priemysle: drevná častica, ktorá vzniká pri spracovaní dreva, napríklad pilina (pri rezaní), hoblina (pri frézovaní), štiepka (pri sekaní)
  • v strojárstve: častica (spravidla s porušenou štruktúrou alebo celistvosťou), ktorú rezný klin odrezáva z obrobku.

Trieska ako časť obrobku[upraviť | upraviť zdroj]

Proces vzniku triesky sprevádza intenzívna plastická deformácia a trenie a nazýva sa tvorenie triesky. Pri tlaku rezného klina na obrobok najprv vzniká pružná a neskôr plastická deformácia, ktorá má rôznu intenzitu. Po dosiahnutí medze pevnosti materiálu v šmyku nastáva plastická deformácia. Hranicu plastickej deformácie, pod ktorou je obrobok a nad ňou trieska, definujeme uhlom Φ1. Pod touto hranicou sa materiál plasticky nedeformuje. V deformačnej oblasti nad touto hranicou môžeme pozorovať, že jednotlivé zrnká kovu sa orientujú po uhlom textúry triesky Φ2. Tlakom nástroja sa trieska stláča, preto jej hrúbka A1 je vždy väčšia ako hrúbka odrezávanej vrstvy A. Pomer týchto parametrov A1/A je stlačenie triesky a jeho hodnota je vždy väčšia ako jedna.

Vplyvom zložitých javov plastickej deformácie a ohrevu triesky trením o čelo nástroja trieska, ktorá opúšťa čelo nástroja sa rozličným spôsobom stáča a nadobúda rôzne geometrické tvary. Tento mechanizmus sa nazýva tvarovanie triesky.

Tvary triesok:

  • stuhovité (dlhé, krátke, zmotané)
  • vlnité (dlhé, krátke, zmotané)
  • špirálovité (ploché, kužeľovité)
  • kužeľovité skrutkovité (dlhé, krátke, zmotané)
  • ploché skrutkovité (dlhé, krátke, zmotané)
  • oblúkovité (spojené, delené)
  • elementárne
  • ihlové