Fyzikálny korešpondenčný seminár (Slovensko)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fyzikálny korešpondenčný seminár (skr. FKS) je korešpondenčná súťaž určená pre študentov stredných škôl na Slovensku, pričom je otvorená aj pre prípadných záujemcov zo zahraničia. Organizátormi FKS sú študenti FMFI UK v Bratislave, zahraničných univerzít ako MFF UK, Cambridge a iných. FKS je súčasťou občianskeho združenia Trojsten, ktoré na Slovensku šíri neformálne vzdelanie v odboroch matematika, fyzika a informatika prostredníctvom súťaží, korešpondenčných seminárov a sústredení.

Cieľom súťaže je motivovať nadaných mladých ľudí k fyzikálnemu rozmýšľaniu, umožniť im prípravu na medzinárodné súťaže a uľahčiť prijatie a štúdium na domácich alebo zahraničných vysokých školách.

História[upraviť | upraviť kód]

FKS vznikol z iniciatívy vysokoškolského profesora Jána Pišúta v roku 1985 ako reakcia na vtedajšie vznikajúce matematické korešpondenčné semináre. Tak ako aj iné takéto semináre, aj FKS bol zo svojej pedagogickej podstaty ovplyvnený prácami Milana Hejného. Spočiatku bol organizovaný prevažne učiteľmi FMFI, neskôr však iniciatívu prebrali študenti. Za svoju tridsaťročnú existenciu FKS vychoval množstvo mladých fyzikov, ktorí študovali alebo pôsobia na popredných domácich, ale aj zahraničných univerzitách.

Korešpondenčná časť[upraviť | upraviť kód]

Samotná súťaž prebieha počas školského roka a je rozdelená do dvoch častí, zimnej a letnej, pričom každá má tri série úloh.

Súťaží sa v dvoch kategóriach: B-kategória (mladší študenti), A-kategória (starší študenti). Úlohy v sérii sú zoradené podľa náročnosti, pričom obe kategórie majú presne dva príklady vždy spoločné. Fyzikálne problémy v FKS spravidla nie sú "typickými príkladmi zo zbierok", ale vyžadujú zapojiť kreativitu a dobrý odhad, faktické argumentovanie a vyhľadávanie informácií. Okrem teoretických príkladov sa v FKS vyskytujú aj úlohy, ktoré si vyžadujú schopnosť navrhnúť, zhotoviť a spracovať experiment alebo ich numericky modelovať na počítači. Riešitelia si teda vedia rozšíriť obzor svojich vedomostí nad rámec učebných osnov.

Riešitelia posielajú svoje riešenia poštou alebo elektronicky. Organizátori práce riešiteľov po každej sérii ohodnotia príslušnými bodmi a pošlú opravené riešenia späť spolu so spätnou väzbou, kde sú vysvetlené nedostatky v ich riešeniach alebo naopak, vyzdvihnutné originálne myšlienky a postupy. Na konci zimnej a letnej časti je najlepších 36 riešiteľov pozvaných na týždňové sústredenie.

Aktivity FKS[upraviť | upraviť kód]

Sústredenia[upraviť | upraviť kód]

Na sústredenia sú pozývaní najúspešnejší riešitelia zimnej, resp. letnej časti seminára. Trvá spravidla sedem dní a odohráva sa v prírodných rekreačných strediskách po celom Slovensku. Typický deň na sústredení vyzerá tak, že dopoludňajší program tvoria fyzikálne prednášky v podaní organizátorov alebo pozvaných hostí, poobedie je venované hrám a zážitkovým aktivitám a podvečer sú semináre na pokračovanie.

UFO[upraviť | upraviť kód]

UFO je fyzikálny korešpondenčný seminár určený žiakom základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií. Jeho štruktúra a organizácia je veľmi podobná organizácii samotného FKS. S organizáciou korešpondenčnej časti a sústredení pomáhajú aj stredoškolskí študenti, zväčša riešitelia samotného stredoškolského FKS. Prvý ročník semináru UFO prebehol v školskom roku 2007/2008. V mnohom je podobný slovenskému Pikofyzu či českému Výfuku.

FX[upraviť | upraviť kód]

FX je špeciálna kategória FKS určená pre motivovaných študentov, ktorí sa pripravujú na medzinárodné fyzikálne súťaže alebo plánujú pokračovať v štúdiu fyziky na univerzitách v zahraničí. Náročnosť úloh v FX presahuje rámec stredoškolských osnov. Úspešne riešiť FX si teda vyžaduje systematickú prípravu a schopnosť samoštúdia či hľadania potrebných informácií. Na rozdiel od FKS však majú riešitelia FX možnosť poslať svoje riešenia príkladov aj niekoľkokrát. Po každom pokuse dostanú od opravovateľov spätnú väzbu a následne možnosť vylepšiť svoje riešenie. Takýto iteratívny systém poskytuje možnosť individuálnej prípravy každému jednému študentovi, čím robí z FX naozaj unikátnu súťaž.

Fyzikálny Náboj[upraviť | upraviť kód]

Fyzikálny Náboj (predtým Náboj FKS) je tímová súťaž študentov stredných škôl, ktorá prebieha tradične začiatkom novembra. Päť alebo menejčlenné tímy zložené zo študentov stredných škôl sa počas stanoveného časového limitu snažia spočítať čo najviac fyzikálnych príkladov. Princíp je rovnaký ako v jeho matematickej verzii Náboj. Každoročne sa ho zúčastňuje približne 400 študentov. Prvý ročník tejto súťaže prebohol v školskom roku 1998/99.

Letná škola FKS[upraviť | upraviť kód]

Letná škola FKS je dvojtýždňový náučný letný tábor organizovaný na pôde FMFI UK v Bratislave s cieľom spopularizovať fyziku a fyzikálne súťaže medzi študentmi stredných škôl.

Jarná škola FX[upraviť | upraviť kód]

Jarná škola FX je týždňové sústredenie určené pre riešiteľov kategórie FX. Od sústredení FKS sa odlišuje zvýšenou náročnosťou odborného programu, ktorý tvorí podstatnú časť sústredenia. Účastníci Jarnej školy FX sú typicky študenti, ktorí reprezentujú Slovensko na medzinárodných súťažiach.

Akadémia Trojstenu[upraviť | upraviť kód]

Je jednodňová akcia Trojstenu organizovaná v decembri, na ktorej vysokoškolskí pedagógovia a vedci vystupujú s prednáškami určenými pre stredoškolských poslucháčov.

Klub Trojstenu[upraviť | upraviť kód]

Klub Trojstenu je sprievodná akcia Akadémie Trojstenu, Matematického a Fyzikálneho Náboja. V rámci Klubu Trojstenu vedúci korešpondenčných seminárov pravidelne pripravujú pre stredoškolských študentov populárne prednášky, mestské hry či iný sprievodný zážitkový program.

Letný tábor Trojstenu (LTT)[upraviť | upraviť kód]

Je letný 10 dňový tábor najmä pre riešiteľov korešpondenčných seminárov Trojstenu. Stretávajú sa tu spoločne stredoškoláci a vysokoškolskí vedúci so záujmom o fyziku, matematiku aj informatiku. Programom sa LTT podobá sústredenia FKS.

Externé odkazy[upraviť | upraviť kód]

Zdroj[upraviť | upraviť kód]