Guľa (matematika)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Drôtený model trojrozmernej gule

Guľa alebo presnejšie uzavretá guľa je množina všetkých bodov euklidovského priestoru, ktorých vzdialenosť od pevného bodu (t.j. od tzv. stredu gule) nie je väčšia ako pevné reálne kladné číslo (t.j. ako tzv. polomer gule). Množina spomínaných bodov, ktorých vzdialenosť od pevného bodu je práve rovná spomínanému pevnému reálnemu kladnému číslu, sa volá guľová plocha (iné názvy: hranica gule, sféra, sférická plocha).[1]Uzavretá guľa je teda inými slovami priestorové teleso "ukončené" guľovou plochou. Otvorená guľa alebo vnútro gule je uzavretá guľa bez guľovej plochy.

V topológii znamená n-rozmerná guľa (obvykle sa značí ) topologický priestor, ktorý je homeomorfný s n-rozmernou guľou v euklidovskom priestore .

Objem a povrch všeobecnej gule v euklidovskom priestore[upraviť | upraviť zdroj]

N-rozmerná guľa s polomerom r v euklidovskom priestore má objem (presnejšie, n-rozmernú Lebesguovu mieru) určený vzorcom

alebo tiež:

kde je prirodzené zobecnenie výrazu pre nepárne n (pozri Gama funkcia) a n!! je dvojitý faktoriál. Je zaujímavé, že jednotková guľa (t. j. guľa s polomerom jedna) má najväčší objem v dimenzii n=5 a vo vyšších dimenziach sa jej objem limitne blíži k nule.

Povrch n-rozmernej gule tvorí (n-1)-rozmernú sféru (pozri sféra). Veľkosť jej povrchu (t. j. jej (n-1)-rozmerný objem, presnejšie, (n-1)-rozmerná Hausdorfova miera) je

alebo

Všeobecne pre n-rozmernú guľu platí:

Vzorce pre 3-rozmernú guľu[upraviť | upraviť zdroj]

3-rozmerná guľa a jej koordináty

Nasledujúce vzorce popisujú trojrozmernú guľu v

Vzorce pre guľu
Obvod (najväčší)
Povrch
Objem
Projekčná plocha (plocha tieňa)
Objem guľového výseku
Povrch guľového segmentu
Polomer gule
Výška guľového segmentu
Moment zotrvačnosti (os prechádza cez stred gule)
Steradián

Pôvod vzorca pre výpočet objemu[upraviť | upraviť zdroj]

Každodenný vzorec pre výpočet objemu gule, teda pramení z integrálu 3D priestoru, zahrnujúc priestorové uhly:

1) [2]

2)

3)

4)

5)

6)

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. guľa. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir), s. 393. ; guľová plocha. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir), s. 396.
  2. Na čo sú dobré integrály? Ako vznikol vzorec pre výpočet objemu gule | To ako prečo [online]. [Cit. 2023-04-06]. Dostupné online.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]