Hôrčanský potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hôrčanský potok je potok na dolnom Považí, vo východnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom. Je to ľavostranný prítok Kalnického potoka, má dĺžku 10,1 km a je tokom 4. rádu.

Pramení v Považskom Inovci, v podcelku Vysoký Inovec, na severozápadnom svahu vrchu Panská javorina (942,6 m n. m.), v lokalite Brvenice, v nadmorskej výške okolo 740 m n. m. Tečie viac-menej západným smerom, v pramennej oblasti priberá dva krátke prítoky a preteká Stanovou dolinou. Esovito sa stáča, ďalej pokračuje Hôrčanskou dolinou a pri samote Adolfov dvor priberá pravostranný prítok z Hlbokej doliny. Potom tečie podcelkom Inovecké predhorie, cez osadu Dolina a opúšťa Považský Inovec. Vstupuje do Podunajskej pahorkatiny, rozvetvuje sa na dve ramená, ktoré pretekajú obcou Hôrka nad Váhom a západne od obce sa v priestore Dolnovážskej nivy vlieva v nadmorskej výške okolo 176 m n. m. do Kalnického potoka.