Kňažia (potok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kňažia
potok
Zdrojnica Považský Inovec
Ústie Kalnický potok
Dĺžka 3,9 km
Povodie Váh
Hydrologické poradie 4-21-09-038
Číslo recipienta 4-21-09-1819
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Kňažia je potok na Strednom Považí, v severovýchodnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom, krátky úsek v pramennej oblasti je súčasťou okresu Trenčín (katastrálne územie obce Selec). Je to pravostranný prítok Kalnického potoka, má dĺžku 3,9 km a je tokom IV. rádu.

Pramení v Považskom Inovci, v podcelku Vysoký Inovec, na juhozápadnom svahu Klenkovho vrchu (640,5 m n. m.) v nadmorskej výške približne 530 m n. m. Od prameňa tečie sprvu severozápadným smerom, sprava priberá najprv krátky prítok zo západojuhozápadného svahu Klenkovho vrchu, potom z tej istej strany prítok zo severozápadného úbočia tohto vrchu z lokality Chmeľnice. Následne sa stáča západným smerom, zľava priberá prítok z oblasti Babej hory a vytvára oblúk prehnutý na sever. Na dolnom toku už preteká podcelkom Inovecké predhorie, stáča sa juhojuhozápadným smerom a na ľavom brehu obteká osadu Drahy. Napokon sa koryto ešte esovito ohýba, na krátkom úseku pokračuje na západ a na východnom okraji intravilánu obce Kálnica ústi v nadmorskej výške cca 228 m n. m. do Kalnického potoka.