Kalnický potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Kalnický alebo Kálnický potok je potok na dolnom Považí, vo východnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom. Je to ľavostranný prítok Váhu, meria 14,8 km a je tokom 3. rádu. Na hornom toku preteká Kálnickou dolinou. Na dolnom toku tečie korytom s ochrannými hrádzami, západne od obce Hôrka nad Váhom vytvára prietočné koryto.

Prameň: v Považskom Inovci na severozápadnom úpätí vrchu Panská javorina (942,6 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 720 m n. m.

Smer toku: na hornom toku viac-menej na severozápad, obcou Kálnica preteká západným smerom, potom tečie na juhozápad, pri obci Kočovce sa stáča a tečie k ústiu severojužným smerom

Geomorfologické celky: 1.Považský Inovec, podcelky Vysoký Inovec a Inovecké predhorie, 2.Podunajská pahorkatina, časť Dolnovážska niva

Prítoky: sprava prítok z Prostrednej doliny, Kňažia, zľava prítok spod Ivanovho vŕšteka (800,9 m n. m.), prítok (327,1 m n. m.) z oblasti Malinišťa, prítok z oblasti Pieskov, z Novianskej doliny a Hôrčanský potok

Ústie: do Váhu západne od obce Hôrka nad Váhom v nadmorskej výške okolo 175 m n. m.

Obce: Kálnica a Kočovce