Kalnický potok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kalnický potok je potok na dolnom Považí, vo východnej časti okresu Nové Mesto nad Váhom. Je to ľavostranný prítok Váhu, meria 14,8 km a je tokom 3. rádu. Na hornom toku preteká Kalnickou dolinou. Na dolnom toku tečie korytom s ochrannými hrádzami, západne od obce Hôrka nad Váhom vytvára prietočné koryto.

Prameň: v Považskom Inovci na severozápadnom úpätí vrchu Panská javorina (942,6 m n. m.) v nadmorskej výške okolo 720 m n. m.

Smer toku: na hornom toku viac-menej na severozápad, obcou Kálnica preteká západným smerom, potom tečie na juhozápad, pri obci Kočovce sa stáča a tečie k ústiu severojužným smerom

Geomorfologické celky: 1.Považský Inovec, podcelky Vysoký Inovec a Inovecké predhorie, 2.Podunajská pahorkatina, časť Dolnovážska niva

Prítoky: sprava prítok z Prostrednej doliny, Kňažia, zľava prítok spod Ivanovho vŕšteka (800,9 m n. m.), prítok (327,1 m n. m.) z oblasti Malinišťa, prítok z oblasti Pieskov, z Novianskej doliny a Hôrčanský potok

Ústie: do Váhu západne od obce Hôrka nad Váhom v nadmorskej výške okolo 175 m n. m.

Obce: Kálnica a Kočovce