Hitlerjugend

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Členovia Hitlerjugend pri uvítacom ceremoniáli novozvoleného ministra vnútra Fricka v Poznani, 3. november 1939.

Hitlerjugend (v preklade Hitlerova mládež, po nemecky Hitler-Jugend, skratka HJ) bola polovojenská, mládežnícka organizácia NSDAP, ktorá vznikla v roku 1922 a existovala až do roku 1945. Hitlerjugend tak bola druhou najstaršou nacistickou organizáciou (po Sturmabteilung – SA). Táto organizácia mala významný podiel na propagácii vtedajšieho nemeckého režimu. Bola určená chlapcom vo veku 14 – 18 rokov, pre dievčatá v rovnakom veku bola určená organizácia Bund Deutscher Mädel (BDM, t. j. Liga nemeckých dievčat). Pre mladšie deti (od 10 rokov) oboch pohlaví vznikla mládežnícka organizácia Deutsches Jungvolk (Nemecká mládež).

Cieľom organizácie bolo vychovať mládež, ktorá by bola celkom oddaná myšlienkam nacistického Nemecka. Chlapci tu boli utvrdzovaní v idei nadradenosti árijskej rasy a silného antisemitizmu. Základným cieľom, ku ktorému mal mladý človek smerovať, bol vstup do nemeckej armády a NSDAP. Tomuto cieľu bola podriadená aj výchova v organizáciách či ich táboroch, dôraz sa kládol na fyzickú pripravenosť, schopnosť rozumieť taktike a umeniu ovládať zbrane. Niektoré organizačné myšlienky, ktoré sa u Hitlerjugend objavili, pochádzajú z iných organizácií (napr. skauting) a boli len upravené pre potreby nacistickej ideológie.

Členovia Hitlerjugend nosili uniformy podobné uniformám v NSDAP, ich znak a označenie hodností sa veľmi podobali označeniu SA.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Vlajka Hitlerjugend.

Organizácia Hitlerjugend bola založená roku 1922 pod názvom Jungsturm Adolf Hitler (býva často prekladané ako „mladá búrka“, napriek tomu je pravdepodobne vhodnejší je obrat „poplach“ či „nápor mladých“). Centrum tejto organizácie bolo v Mníchove a slúžilo, respektíve malo slúžiť, na regrutovanie nových členov SA. Organizácia bola po Mníchovskom pivnom puči (1923) rozpustená. V tom čase mala zhruba tisíc členov.

K obnoveniu už pod názvom Hitlerjugend došlo v roku 1926, táto organizácia bola obdobou predchádzajúcej a možno ju považovať za jej nástupkyňu. Napriek tomu sa nedá povedať, že by bola organizáciou aj cieľmi identická, ale prešla rozsiahlou reorganizáciou. Hitlerjugend bola omnoho viac orientovaná na NSDAP. V tomto období ešte nebola masovou organizáciou, napriek tomu sa pod vedením Kurta Grubera stala príťažlivým variantom pre značné množstvo nemeckých chlapcov. V roku 1930 sa udáva, že mala 25 000 členov, toto číslo je trocha nadsadené, pretože sú do neho započítané aj členky BDM.

Roku 1933 sa Baldur von Schirach stal prvým Reichsjugendführerom (tzn. ríšskym vodcom mladých). Pod jeho velením sa táto organizácia ešte viac primkla k NSDAP, stala sa jednou zo základných zložiek nemeckej propagandy a jednou z najmasovejších organizácií Nemecka v tomto období. V čase, keď Baldur von Schirach prebral vedenie organizácie, mala zhruba 108 000 členov. Po jeho ročnom pôsobení sa tento počet zvýšil na viac než 2 300 000 členov. Tento prudký vzostup bol spôsobený spojením Hitlerjugend s mnohými mládežníckymi organizáciami z ktorých najvýznamnejšou bola Evangelische Jugend so zhruba 600 000 členmi.

Ďalším zlomovým rokom sa stal rok 1936, v ktorom bol prijatý zákon Gesetz über die Hitlerjugend (Zákon o Hitlerjugend) a v roku 1939, kedy bol prijatý zákon o Jugenddienstpflicht (tzn. o služobnej povinnosti mladých). V roku 1940 dosiahol počet členov Hitlerjugend hranicu osem miliónov. Počet členov v období druhej svetovej vojny sa nedá presnejšie určiť a odhady sa výrazne líšia. Napriek tomu sa dá povedať, že každý chlapec, ktorý mal v tomto období viac ako desať rokov, bol s touto organizáciou nejakým spôsobom spojený.

Roku 1940 Schiracha vo funkcii Reichsjugendführera nahradil Artur Axmann, ktorý Hitlerjugend pretransformoval na pomocnú silu nemeckej armády, ktorá mohla vykonávať niektoré vojnové povinnosti. To viedlo k tomu, že sa jej členovia zapojovali do práce hasičov, ríšskej pošty či iných pre vedenie vojny nevyhnutných úradov.

V roku 1943 začala byť táto organizácia využívaná ako záloha vojenských rezerv a jej členovia, ktorí mali viac ako šestnásť rokov začali byť nasadzovaní do armádnych zložiek. V tomto roku bola vytvorená 12. SS divízia Hitlerjugend, ktorej velil SS-Brigadeführer Fritz Witt. Väčšinu poddôstojníkov divízie tvorili chlapci vo veku 16 – 18 rokov, ktorí sa regrutovali práve z Hitlerjugend. Pri zapojení do vojny sa táto divízia ukázala ako veľmi bojaschopná. Neskôr dochádzalo k častejšiemu zapojovaniu Hitlerjugend do vojny, jej členovia boli považovaní za jedných z najfanatickejších bojovníkov a posledná línia nemeckej obrany v bitke o Berlín bola prakticky tvorená touto organizáciou.

Po dobytí Nemecka (1945) bola organizácia spojeneckou správou rozpustená ako integrálna časť NSDAP. Mnoho členov obvinili z vojnových zločinov, ale organizácia ako taká nebola vyhlásená za zločineckú. To sa stalo na základe skôr politickej úvahy, že nemožno celú nemeckú mládež vyhlásiť za členov zločineckých organizácií. Väčšinu dospelých vodcov odsúdili na pomerne vysoké tresty (napr. Baldur von Schirach na dvadsať rokov).

Vlajka HJ Gefolgschaft

Organizácia[upraviť | upraviť zdroj]

Hitlerjugend bola centralizovaná organizácia riadená podľa vojenského vzoru, základom boli miestne bunky, ktorých členovia sa aspoň raz týždenne stretávali. Oblastní vodcovia potom organizovali poľné cvičenie, na ktorom sa zúčastnilo vždy niekoľko buniek. Najväčšie zhromaždenie sa konalo spravidla raz do roka v Norimbergu.

Ďalšou možnosťou stretnutí boli takzvané akadémie, teda prípravné školy pre budúce vedenie nacistickej strany. Do týchto škôl boli pozývaní najoddanejší členovia organizácie, ktorí boli pre ostatných vzorom.

Existovali aj zbory pre členov, ktorí sa chceli stať dôstojníkmi Wehrmachtu.

Symboly Hitlerjugend[upraviť | upraviť zdroj]

Základnou jednotkou Hitlerjugend bol Bann, ktorý mal zhruba 6 000 členov, a bol približný ekvivalent vojenského pluku. Týchto Banne bolo cez 300 a každý mal svoju vlajku. Vlajky boli takmer rovnaké. Jednotlivý Bann sa dal spoznať podľa čierneho čísla na žltom zvitku nad hlavou orla. Rozmery vlajok boli 200×145 cm a v ich strede bol orol (symbol prevzatý z pruských symbolov), ktorý v pazúroch držal biely meč a čierne kladivo. Meč reprezentoval nacionalizmus a kladivo bolo symbol socializmu.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Hitlerjugend

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Hitlerjugend na českej Wikipédii.