Hrádza (stavba)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hrádza alebo umelá hrádza je zemná, oceľová[1] alebo betónová stavba spravidla lichobežníkového prierezu s výrazne prevládajúcim dĺžkovým rozmerom pozdĺž morského pobrežia[2], vodného toku alebo naprieč vodným tokom slúžiaca na vzdutie vody (priehrada alebo rybničná nádrž), zadržovanie povodní, ochranu okolitých pozemkov pred záplavami, na spevnenie, úpravu a ochranu brehov či splavnenie toku. Podľa inej definície je to len takáto stavba pozdĺž vodného toku (teda okrem priehrad a rybničných nádrží), podľa ďalšej takáto stavba okrem priehrad (pričom v českej terminológii sa aj priehrada zásadne považuje za „hráz“).[3]

Vplyv na prostredie[upraviť | upraviť zdroj]

Úprava toku vody, či už regulácia brehov toku, alebo vytvorenie priehrady, má komplexné dopady na okolité prostredie. Na území dochádza k hydrologickým zmenám (výška hladiny podzemných vôd)[4][5] nasledovaným zmenou v rastlinstve a živočíšstve[6].

Priehradné hrádze spôsobujú ekologickú záťaž najmä zatopením – a tým v podstate zničením – rozsiahlych častí ekosystému. Výstavba priehradných hrádzí sťažuje migráciu niektorých živočíšnych druhov[7], stabilizácia výšky hladiny rieky pod hrádzou a budovanie regulačných hrádz pozdĺž tokov môže viesť k zániku spoločenstiev prispôsobených na pravidelné záplavy[8]. Prípadné pretrhnutie hrádze môže mať katastrofálne následky pre človeka i prírodu na rozsiahlom území.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Hubert Chanson: A Brief History of Steel Dams, University of Queensland
  2. Frederic Gladstone Bell: Environmental geology: principles and practice, Wiley-Blackwell, str. 155
  3. hrádza. In: Encyklopédia Slovenska; hrádza. In: Malá encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1987. s. 176.; hráz. In: Malá československá encyklopedie II D-CH. 1. vyd. Praha: Academia, 1985. s. 850.; hrádza. In: Všeobecný encyklopedický slovník; hrádza. In: Pyramída č. 43.
  4. Vyhláška MZe ČR č. 590/2002 Sb. [online]. [Cit. 2009-08-15]. Dostupné online. Archivované 2007-11-05 z originálu.
  5. Vítězslav Vlček, Tomáš Středa: Kolísání vodních stavů a hladiny podzemní vody v oblasti Židlochovicka[nefunkčný odkaz], Český hydrometeorologický ústav
  6. http://www.projektkacina.estranky.cz/clanky/vystupy-2008/aktivita-803a03-negativni-vlivy-a-dopady-cinnosti-cloveka-na-kvalitu-krajiny-a-dilcich-
  7. http://theses.cz/id/xobn5h/
  8. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2009-08-15]. Dostupné online. Archivované 2016-03-05 z originálu.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]