Hrivna

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Hrivna môže byť:

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b c hřivna. In: Masarykův slovník naučný. Zväzok 3. H – Kn. Praha : Československý kompas, 1927. 1040 s. S. 350.
 2. a b c hrivna. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im), s. 238.
 3. a b FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. (text je doslovne prevzatý z Malej slovenskej encyklopédie 1993)
 4. Dejiny Slovenska. Ed. Samuel Cambel. Vyd. 1. Zväzok II : (1526 – 1848). Bratislava : Veda, 1987. 856 s. S. 813.
 5. a b c hriwna; talent. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí
 6. hřivna. In: Gebauer, J., Slovník staročeský, I–II. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění a Česká grafická společnost Unie, 1903 a 1916; hřivna. In: GEBAUER, Jan. Slovník staročeský. 2., nezměn. vyd., (V Academii 1.). Diel 1. A – J. Praha : Academia, 1970. 674 s.
 7. a b c ŽIGO, Pavol. Hrivna – motivácia jej pomenovania, významy a ekvivalenty v staroslovienskych textoch. Musaica archaeologica, 2017, roč. 2, čís. 2, s. 23 – 36. Dostupné online [cit. 2022-08-31]. ISSN 2453-8701.
 8. Biblia - Sväté písmo [online]. mojabiblia.sk, [cit. 2021-01-31]. Dostupné online. (rôzne slovenské a české preklady)
 9. Sväté písmo Starého i Nového zákona : [preklad a poznámky podľa vydaní Spolku svätého Vojtecha v Trnave: Starý zákon z roku 1955 - Nový zákon z roku 1986]. 1. vyd. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2007. 1612 s. ISBN 978-80-7162-683-1. S. 1380.
 10. hrivna. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 210.
 11. hrivna. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 526.
 12. hrivna. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok I A – K. Bratislava : Veda, 1994. 933 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0183-8. S. 626.


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.