Hybnosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Hybnosť (značka p alebo H) je fyzikálna veličina, ktorá charakterizuje pohybový účinok hmotnosti (zavisí na hmotnosti aj rýchlosti telesa). Smer aj orientácia vektora hybnosti je zhodná so smerom vektora rýchlosti telesa.

Symbol a jednotka[upraviť | upraviť zdroj]

Symbol: p
Jednotka: kg m s-1

Výpočet hybnosti[upraviť | upraviť zdroj]

 \vec{p} = m \vec{v}

kde

m — je hmotnosť v (kg)
v — je rýchlosť v (m/s)

Rýchlosť je užitočná veličina pre opis kinematiky sústavy, teda toho, ako sa polohy telies menia s časom. Z reálneho života je však jasné, že je niečo úplne iné keď máme zastaviť kočiar idúci rýchlosťou 1 m/s , ako keď sa pokúsime zastaviť vagón s hmotnosťou 20 ton idúci presne tou istou rýchlosťou. Pre popis dynamiky (vzťahu medzi silami a pohybom) je preto namiesto rýchlosti potrebná iná veličina a tou je práve hybnosť.

2. Newtonov pohybový zákon, tzv. Zákon sily

 \vec{F} = m \vec{a}

sa dá prepísať tak, aby v ňom vystupovala hybnosť. Ak je hmotnosť telesa konštantná, potom zmena hybnosti je daná iba zmenou rýchlosti  \Delta v \, a je rovná:

 \Delta p = m \Delta v , \, zároveň však platí  a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \,

Kombináciou posledných dvoch vzťahov dostaneme:

 m a = \frac{\Delta p}{\Delta t} , \,

a teda

 \vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}

Zákon zachovania hybnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Ak na sústavu nepôsobia žiadne vonkajšie sily, jej celková hybnosť (súčet hybností všetkých jej častí) sa v čase nemení, zachováva sa. Vtedy hovoríme o zákone zachovania hybnosti.